Helence na pobyt pro děti s vadou zraku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

příspěvek na pětidenní pobyt zaměřený na péči o děti s vadou zraku (speciální kurz pro celou rodinu)

Obrázek daru
Mgr. Martina  Kroutilová
Patron příběhu

Mgr. Martina Kroutilová

poradkyně rané péče

Komentář patrona

Helenka je skoro pětiletá holčička, kterou jsem poznala před třemi lety, kdy jsem za ní a její rodinou začala dojíždět jako poradkyně rané péče. Helenka má strabismus (šilhá) a v nedávné době jí byla diagnostikovaná také středně těžká nedoslýchavost. Začala proto nosit sluchadla a dnes už začíná reagovat na mluvenou řeč i znaky. Dochází do logopedické mateřské školy a s maminkou jezdí na pravidelné lázeňské pobyty, kde pracuje na svém pohybovém vývoji. Mívá tam také ergoterapii, která podporuje její jemnou motoriku i kognitivní funkce. Rodiče pro svoji Helenku dělají maximum a většinu terapií i rehabilitací si hradí sami. Letos by se rádi zúčastnili týdenního kurzu pro rodiny, kde bude pro Helenku i rodiče připravený odborný program (práce s dítětem, podpora vývoje, ukázky činností i stimulace, plavání, technické a kompenzační pomůcky a další). Pro Helenčina brášku bude zajištěn program v sourozenecké skupince, kde budou děti, které mají stejně jako on sourozence s nějakými zdravotními obtížemi. Myslím, že jak pro Helenku, tak i pro jejího brášku a rodiče bude pobyt výbornou zkušeností a přínosem. Protože se ale jedná o poměrně velký výdaj, obrací se na Patrona dětí s prosbou o pomoc.

Společně jsme vybrali
celou částku 10,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh Helenky, kterou trápí dětská mozková obrna a potíže se zrakem i sluchem

Helenka se narodila v březnu roku 2015 do milující rodiny, kde na ni kromě rodičů čekal i starší bráška. Všichni z ní měli velikou radost, nejvíce se ale radovala maminka, které se splnil sen o holčičce.

Zpočátku vše vypadalo v pořádku. Helenka rostla, jedla i spala, ničím se neodlišovala od jiných miminek. Po nějaké době se ale rodičům začalo zdát, že se její vývoj zastavil. Ze všech stran však byli ujišťováni, že o nic nejde. Když měla Helenka 6 měsíců, vzala ji maminka do kroužku mezi stejně staré děti. Tam se bohužel ukázalo, že jsou všechny mnohem šikovnější než ona. Rodiče nelenili a začali jednat. Helenka absolvovala několik vyšetření, která odhalila dětskou mozkovou obrnu a nedostatečně vyvinutý mozeček. S postupem času se přidaly ještě potíže se zrakem a sluchem.

Od té doby se jí rodiče snaží zajistit co nejvíce možných rehabilitací. Díky nim se postupně naučila sedět, lézt po čtyřech a krátce po druhém roce udělala první krůčky. Mentálně však odpovídá dvouletému dítěti. Kvůli svým problémům se sluchem také nosí naslouchadla, a protože zatím nemluví a nikdo neví, jestli vůbec někdy mluvit bude, učí se znakovou řeč.

K tomu všemu je nyní potřeba přidat i cvičení na stimulaci zraku. Helenka se totiž kromě šilhání potýká se špatnou zrakovou ostrostí a nedokáže složit obrázek, který jí předávají její oči. Tato vada se bohužel nedá kompenzovat brýlemi. Jediné, co se s tím dá dělat, je očka cvičit.

Celá rodina by proto ráda odjela na pětidenní pobyt pořádaný Ranou péčí, který je zaměřený na péči o děti se zrakovým postižením. Dny jsou plné odborných přednášek pro rodiče, kteří se učí, jak s dětmi stimulovat zrak v domácím prostředí, což si na místě i vyzkouší. Cvičí se ve skupinách čtyř rodin, kde se kromě zrakové stimulace probírají také alternativní způsoby komunikace, různé kompenzační pomůcky a hračky. Součástí pobytu jsou samozřejmě individuální konzultace.

Celková částka za pobyt je téměř 18 tisíc korun plus náklady na dopravu. Část peněz rodina má, něco jí přispěje jiná nadace. Stále jim však chybí 10 000 korun, které v rodinném rozpočtu bohužel nejsou. Péče o Helenku je finančně nesmírně nákladná a rodinu stojí čím dál více peněz. Proto se nyní rozhodli požádat o příspěvek Patrona dětí. Pomůžeme?

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě