společně za lepší dětství

Znáte dítě, které potřebuje pomoci?
Přidejte jeho příběh.

+

Hipoterapie pro milovnici koní Barunku

Přispívali jste na
Mgr. Radka  Roučová
Patron příběhu

Mgr. Radka Roučová

psycholog, vedoucí pedagogicko-psychologické poradny

Komentář patrona

Barunka dochází k nám, do pedagogicko-psychologické poradny od předškolního věku, kdy jsme s maminkou zvažovaly, jaké vzdělávání by pro ni bylo nejvhodnější. I přes obtíže, které měla a má, navštěvuje základní školu pro děti s poruchami učení a má velmi pěkné výsledky. Odmalička se potýká s potížemi s pohybovou koordinací a v raném věku docházela na rehabilitaci. Vývoj řeči byl u ní rovněž narušen a stále přetrvávají potíže v komunikaci, v navazování vztahů s vrstevníky a v sociálním chování. V důsledku poruchy pozornosti a hyperaktivity si obtížněji hledá kamarády, neumí řešit případné neshody s dětmi. Barunka má velmi pěkný vztah ke zvířatům, její velkou láskou jsou koně. V loňském roce navštěvovala jezdecký oddíl, kde jí hipoterapie pomáhala v rozvoji motorických dovedností, ke zklidnění, nalezení potřebné sebedůvěry, a následně ke zmírnění nevhodných emočních reakcí. Zlepšila se její schopnost navazovat nová přátelství. Aby si tyto schopnosti udržela, je nutné, aby na hipoterapie docházela i nadále.

Společně jsme vybrali
celou částku 6,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh svojí dcerky

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
z částky, kterou darujete.

Vždy vám pošleme zprávu, až dar předáme dítěti.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Zdravotní pomoc
Osobní asistence pro autistu Mirečka
Zbýváměsíc
Cílová částka5,500 Kč
Podpořit příběh
Zdravotní pomoc
Lucince na hipoterapii
Zbývá2 měsíce
Cílová částka18,000 Kč
Podpořit příběh
Zdravotní pomoc
Ergoterapie pro roztomilého Vojtíška
Zbývá24 dní
Cílová částka8,000 Kč
Podpořit příběh