Hipoterapie pro milovnici koní Barunku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

roční příspěvek na hipoterapii

Obrázek daru
Mgr. Radka  Roučová
Patron příběhu

Mgr. Radka Roučová

psycholog, vedoucí pedagogicko-psychologické poradny

Komentář patrona

Barunka dochází k nám, do pedagogicko-psychologické poradny od předškolního věku, kdy jsme s maminkou zvažovaly, jaké vzdělávání by pro ni bylo nejvhodnější. I přes obtíže, které měla a má, navštěvuje základní školu pro děti s poruchami učení a má velmi pěkné výsledky. Odmalička se potýká s potížemi s pohybovou koordinací a v raném věku docházela na rehabilitaci. Vývoj řeči byl u ní rovněž narušen a stále přetrvávají potíže v komunikaci, v navazování vztahů s vrstevníky a v sociálním chování. V důsledku poruchy pozornosti a hyperaktivity si obtížněji hledá kamarády, neumí řešit případné neshody s dětmi. Barunka má velmi pěkný vztah ke zvířatům, její velkou láskou jsou koně. V loňském roce navštěvovala jezdecký oddíl, kde jí hipoterapie pomáhala v rozvoji motorických dovedností, ke zklidnění, nalezení potřebné sebedůvěry, a následně ke zmírnění nevhodných emočních reakcí. Zlepšila se její schopnost navazovat nová přátelství. Aby si tyto schopnosti udržela, je nutné, aby na hipoterapie docházela i nadále.

Společně jsme vybrali
celou částku 6,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh svojí dcerky

Když byla Barunka (10 let) osmiměsíčním miminkem, lékaři u ní diagnostikovali svalovou hypotonii. Hned jsem s ní začala cvičit dle Bobath konceptu, což na ni úžasně fungovalo. Od roku 2014 je pak Barunka v péči dětského psychiatra. Dnes se potýká s vývojovou vadou řeči, lehkou mentální retardací a ADHD. Špatně se soustředí a trpí úzkostnými stavy. Má špatnou krátkodobou paměť a hůř se jí navazuje kontakt s vrstevníky. Má potíže s orientací v čase i prostoru.

Se všemi jejími neduhy jí však pomáhají hipoterapie. Díky nim se Barunka lépe soustředí, trénuje motoriku i koordinaci pohybů. Koně miluje a být v jejich blízkosti jí hodně pomáhá i psychicky. Koně u ní odbourávají pocity úzkosti, díky nim také lépe komunikuje s okolím a je méně nedůvěřivá. Hipoterapie rovněž tlumí její pocity agresivity a hyperaktivity.

Ze všech těchto důvodů bych si pro ni moc přála, aby mohla na hipoterapie pravidelně docházet, bohužel teď na jejich placení nemám peníze. Součástí hipoterapií je také péče o koně a jejich příprava na samotné ježdění. Barunka se tak učí zodpovědnosti a poznává, že než je kůň připraven s ní rehabilitovat, předchází tomu spousta práce. Už ví, že svět koní není jenom o radosti, ale také o povinnosti. Pomůžete mi, prosím, s tím, aby se mohla Barunka terapiím věnovat i nadále?

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě