společně za lepší dětství

Znáte dítě, které potřebuje pomoci?
Přidejte jeho příběh.

+

Hipoterapie pro milovnici koní Barunku

Přispívali jste na
Mgr. Radka  Roučová
Patron příběhu

Mgr. Radka Roučová

psycholog, vedoucí pedagogicko-psychologické poradny

Komentář patrona

Barunka dochází k nám, do pedagogicko-psychologické poradny od předškolního věku, kdy jsme s maminkou zvažovaly, jaké vzdělávání by pro ni bylo nejvhodnější. I přes obtíže, které měla a má, navštěvuje základní školu pro děti s poruchami učení a má velmi pěkné výsledky. Odmalička se potýká s potížemi s pohybovou koordinací a v raném věku docházela na rehabilitaci. Vývoj řeči byl u ní rovněž narušen a stále přetrvávají potíže v komunikaci, v navazování vztahů s vrstevníky a v sociálním chování. V důsledku poruchy pozornosti a hyperaktivity si obtížněji hledá kamarády, neumí řešit případné neshody s dětmi. Barunka má velmi pěkný vztah ke zvířatům, její velkou láskou jsou koně. V loňském roce navštěvovala jezdecký oddíl, kde jí hipoterapie pomáhala v rozvoji motorických dovedností, ke zklidnění, nalezení potřebné sebedůvěry, a následně ke zmírnění nevhodných emočních reakcí. Zlepšila se její schopnost navazovat nová přátelství. Aby si tyto schopnosti udržela, je nutné, aby na hipoterapie docházela i nadále.

Společně jsme vybrali
celou částku 6,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh svojí dcerky

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
z částky, kterou darujete.

Vždy vám pošleme zprávu, až dar předáme dítěti.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Zdravotní pomoc
Pohybová terapie pro pohodáře Jarouška
Zbývá 4 měsíce
Cílová částka 57,753 Kč
Podpořit příběh
Zdravotní pomoc
Aby byl jednou Adámek soběstačnější
Zbývá 2 měsíce
Cílová částka 24,000 Kč
Podpořit příběh
Zdravotní pomoc
Noemi na rehabilitační program KLIM-THERAPY
Zbývá 4 měsíce
Cílová částka 60,875 Kč
Podpořit příběh