společně za
lepší dětství

Otevřít menu Zavřít menu

Hipoterapie pro milovnici koní Barunku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

roční příspěvek na hipoterapii

Obrázek daru
Mgr. Radka  Roučová
Patron příběhu

Mgr. Radka Roučová

psycholog, vedoucí pedagogicko-psychologické poradny

Komentář patrona

Barunka dochází k nám, do pedagogicko-psychologické poradny od předškolního věku, kdy jsme s maminkou zvažovaly, jaké vzdělávání by pro ni bylo nejvhodnější. I přes obtíže, které měla a má, navštěvuje základní školu pro děti s poruchami učení a má velmi pěkné výsledky. Odmalička se potýká s potížemi s pohybovou koordinací a v raném věku docházela na rehabilitaci. Vývoj řeči byl u ní rovněž narušen a stále přetrvávají potíže v komunikaci, v navazování vztahů s vrstevníky a v sociálním chování. V důsledku poruchy pozornosti a hyperaktivity si obtížněji hledá kamarády, neumí řešit případné neshody s dětmi. Barunka má velmi pěkný vztah ke zvířatům, její velkou láskou jsou koně. V loňském roce navštěvovala jezdecký oddíl, kde jí hipoterapie pomáhala v rozvoji motorických dovedností, ke zklidnění, nalezení potřebné sebedůvěry, a následně ke zmírnění nevhodných emočních reakcí. Zlepšila se její schopnost navazovat nová přátelství. Aby si tyto schopnosti udržela, je nutné, aby na hipoterapie docházela i nadále.

Společně jsme vybrali
celou částku 6,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh svojí dcerky

Když byla Barunka (10 let) osmiměsíčním miminkem, lékaři u ní diagnostikovali svalovou hypotonii. Hned jsem s ní začala cvičit dle Bobath konceptu, což na ni úžasně fungovalo. Od roku 2014 je pak Barunka v péči dětského psychiatra. Dnes se potýká s vývojovou vadou řeči, lehkou mentální retardací a ADHD. Špatně se soustředí a trpí úzkostnými stavy. Má špatnou krátkodobou paměť a hůř se jí navazuje kontakt s vrstevníky. Má potíže s orientací v čase i prostoru.

Se všemi jejími neduhy jí však pomáhají hipoterapie. Díky nim se Barunka lépe soustředí, trénuje motoriku i koordinaci pohybů. Koně miluje a být v jejich blízkosti jí hodně pomáhá i psychicky. Koně u ní odbourávají pocity úzkosti, díky nim také lépe komunikuje s okolím a je méně nedůvěřivá. Hipoterapie rovněž tlumí její pocity agresivity a hyperaktivity.

Ze všech těchto důvodů bych si pro ni moc přála, aby mohla na hipoterapie pravidelně docházet, bohužel teď na jejich placení nemám peníze. Součástí hipoterapií je také péče o koně a jejich příprava na samotné ježdění. Barunka se tak učí zodpovědnosti a poznává, že než je kůň připraven s ní rehabilitovat, předchází tomu spousta práce. Už ví, že svět koní není jenom o radosti, ale také o povinnosti. Pomůžete mi, prosím, s tím, aby se mohla Barunka terapiím věnovat i nadále?

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě