Hipoterapie pro Šárku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

hipoterapeutický kroužek - 1 x týdně do konce školního roku; dar zajišťuje Hiporehabilitace Jupiter z.s.

Obrázek daru
Dagmar  Bartošová
Patron příběhu

Dagmar Bartošová

klíčová pracovnice, vychovatelka

Komentář patrona

Dětství dnes téměř patnáctileté dívky nebylo lehké. Rodiče od ní a jejích dvou mladších sestřiček odcházeli, často i na několik dní, Šárka se ale o děti dokázala postarat. V roce 2016 ale všechny tři sestřičky putovaly do dětského domova. Šárka pravidelně dochází na kontroly k psychiatrovi a psychologovi, svoji nepohodu bohužel často řeší sebepoškozováním. Její největší zálibou jsou koně, proto už druhým rokem navštěvuje hipoterapeutický kroužek, kde se o koně může starat a jezdit na nich. Tato aktivita jí velmi pomáhá. V možnostech dětského domova však není jí kroužek dále hradit, já však věřím, že se potřebná částka podaří vybrat díky dárcům Patrona dětí.

Společně jsme vybrali
celou částku 6,300 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh Šárky, která vyrůstá v dětském domově

Čtrnáctiletá Šárka žije v dětském domově. Traumata, kterým byla v průběhu let strávených s rodiči vystavena, mají dopad na její psychický stav. Šárka si často ubližuje, proto je nezbytné, aby byla pod dohledem odborníků a trávila svůj volný čas tím, co miluje nejvíc.

A Šárka je nejraději u koní. Navštěvuje hipoterapeutický kroužek, kde se můžete starat o koně a jezdit na nich. Tato činnost jí pomáhá se uklidnit a je pro ni skvělým ventilem. Bohužel ale není ve finančních možnostech dětského domova jí tento kroužek dále financovat. Pojďme jí na něj proto přispět. Díky koním se snižuje četnost Šárčina sebepoškozování a dívka je v menším napětí.

P. S. Jméno dítěte v příběhu bylo změněno. Děkujeme za pochopení.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě