Hluchoněmé Kateřince na rozvoj znakové řeči

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

osobní asistenci v doprovázení dítěte do školky a surdologopedii

Obrázek daru
Vlastimil  Gottlieb
Patron příběhu

Vlastimil Gottlieb

rodinný přítel

Komentář patrona

Kačenky rodinu znám velmi dobře, jsem jejich kamarád. Kačenka se narodila jako neslyšící děvčátko. Postupem času se přidal autismus, mentální retardace a Rettův syndrom. V pěti letech vůbec nemluví, projevuje se jen skřeky, výskáním a vrčením. Kačenka žije s maminkou a třemi sourozenci v podnájmu. Otec nejstaršího syna posílá pravidelně výživné, otec tří mladších dětí na jejich výchovu nic nepřispívá, přetrhal veškeré vazby k nim. Maminka je tak na všechno sama. Kačenka chodí 2x týdně do školky pro zdravé děti, kde má k sobě asistenta, 3 dny v týdnu potom navštěvuje školku pro sluchově postižené. Maminka se s Kačenkou také věnuje domácí výuce a surdologopedii (tu má ve školce i doma), která jí pomáhá s učením znakového jazyka. Pro Kačku je učení se znakovému jazyku dost obtížné, všeho všudy umí 5 znaků, a ovládnutí této formy komunikace je pro ni běh na dlouhou trať. Za 2 roky půjde do první třídy a maminka by chtěla, aby si Kateřinka do té doby formy neverbální komunikace pořádně osvojila. Proto bych rodině rád pomohl sehnat peníze na uhrazení asistenta, který by Kačenku doprovázel do školky pro sluchově postižené, a také na pravidelné hodiny surdologopedie, díky kterým se zlepší její neverbální komunikační dovednosti.

Společně jsme vybrali
celou částku 90,400 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh své dcerky, která trpí Rettovým syndromem

Kateřinka je krásná a usměvavá holčička, která trpí Rettovým syndromem. Jedná se o neurovývojové onemocnění, které má za následek těžké kombinované postižení. Kateřinka je tak ve svých 5 letech na úrovni rok a půl starého dítěte. Nemluví a má potíže se sluchem, takže od 11 měsíců nosí naslouchadla. K tomu se přidala porucha autistického spektra a bipolární porucha. Na jednoho malého človíčka je toho až moc, její stav se navíc bude s přibývajícím věkem zhoršovat.

Kačenka však k mojí velké radosti chodí do běžné školky. Je tam v kontaktu se zdravými dětmi, což podle odborníků napomáhá jejímu psychickému vývoji. Navštěvuje také školku pro sluchově postižené, kde se učí znakový jazyk. Ten totiž představuje jediný způsob, jakým se bude schopná dorozumívat.

S učením znakového jazyka jí pomáhá tzv. surdologopedie (pedagogická disciplína, která se zabývá rozvojem lidí se sluchovým postižením). Bohužel se však jedná o velmi drahou záležitost, kterou musím financovat sama. Školka pro sluchově postižené, kde se Kateřinka může surdologopedii věnovat, je navíc vzdálená 70 km od našeho bydliště a momentálně není v mých finančních ani časových možnostech ji do školky vozit. Mám totiž další 3 děti, o které se starám sama. Proto jsem kdysi požádala Patrona dětí o pomoc s úhradou osobního asistenta, který Kateřinku do školky doprovází. Sbírka se tehdy naštěstí vydařila a díky dárcům tak Kateřinka mohla jezdit do školky i nadále.

V příštím školním roce však bude potřeba opět uhradit osobní asistenci a k tomu hodiny surdologopedie, které jsem doteď financovala sama. Jako samoživitelka se 4 dětmi už však ani jedno z toho zaplatit nedokážu. Proto vás opět prosím o pomoc.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě