Honzíkovi na pomůcku pro stimulaci očí

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

iPad; dar zajišťuje Mall.cz

Obrázek daru
PaedDr. Jana  Vachulová
Patron příběhu

PaedDr. Jana Vachulová

poradkyně rané péče, metodička

Komentář patrona

Honzík žije v rodině, kde mají všichni její členové oční vady různého stupně. Rodiče znám od doby, kdy jsem je jako poradkyně rané péče EDA doprovázela při výchově Honzíka, který se narodil s vrozeným šedým zákalem. Nyní působím opět ve stejné roli po narození jejich mladšího synka Kubíka. Maminka chlapců je nevidomá, běžnou péči o děti ale zvládá bravurně. Tatínek je téměř celý den v práci. Honzík je už předškolák. Krátce po narození mu byly kvůli šedému zákalu odstraněny jeho vlastní zkalené čočky, proto musí nyní nosit velmi silné brýle, které čočky nahrazují. Oba rodiče se mu při počáteční stimulaci a nácviku nošení brýlí velmi obětavě věnovali, takže Honzík nyní nemá s jejich nošením žádný problém. Vrozený šedý zákal, pokud by nebyl operován, způsobí, že do mozku dítěte neprocházejí zrakové vjemy z okolí a dítě se včas nenaučí je využívat. Proto musí k operaci dojít opravdu co nejdříve. I tak ale bude pro Honzíka zrakové vnímání vždy náročné a je potřeba jeho vývoj neustále podporovat. V současné době by pro něj byl vynikající pomůckou iPad. Tento druh tabletů umožňuje velmi kvalitní obsluhu již pro děti Honzíkova věku. Navíc byla právě pro iPady vytvořena celá řada speciálních aplikací podporujících rozvoj zrakového vnímání (nejen aplikace z rodiny EDA PLAY, ale i aplikace rozvíjející koordinaci oka a ruky, grafomotoriky atd.). Pokud se Honzík naučí ve svém věku zacházet s iPadem, bude moci později ve škole využívat mnoho výukových aplikací. Honzíkův iPad by časem využil i jeho mladší bráška Jakub, který se bohužel narodil se stejnou zrakovou vadou. Ve svém vývoji se Honzíkovi hodně podobá a brzy může základní zrakově stimulační aplikace také s užitkem ovládat. Protože však pořízení iPadu není zrovna levnou záležitostí, prosí o finanční podporu Patrona dětí.

Společně jsme vybrali
celou částku 13,814 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Nevidomá maminka vypráví příběh svého synka, který trpí vrozeným šedým zákalem

Můj čtyřletý Honzík je šikovný a chytrý kluk, který má skvělou paměť na básničky, písničky a pohádky. Společně také malujeme a vybarvujeme, on mi povídá o tom, jakými barvičkami co kreslí. Já jsem totiž nevidomá a výsledek jeho snažení bohužel nevidím.

Honzík už třetím rokem navštěvuje školku Jaroslava Ježka, která se specializuje na výuku dětí s postižením zraku. Tuto školku bude časem navštěvovat i mladší syn, který má stejně jako Honzík vrozený šedý zákal. Oba chlapci se potřebují naučit se svým hendikepem žít, a protože jsem školkou a školou Jaroslava Ježka sama prošla, vím, že kluci budou v těch nejlepších rukou. Až mi skončí rodičovská dovolená, sama se na školu vrátím a budu na ní pracovat jako asistentka pedagoga.

Teď ale zpět k Honzíkovi. Jak už jsem zmínila výše, Honzík má vrozený šedý zákal, který mu byl brzy po narození operován. Jeho vlastní čočky byly vyjmuty a nahradily je brýle s 23 dioptriemi. Bohužel se špatně orientuje ve větším davu a v cizím prostředím, jeho oční vada ho omezuje také v grafomotorice – má problém s držením tužky, psaním i malováním. Ve svých čtyřech letech například není schopný namalovat sluníčko.

Honzíkovi musíme dvakrát denně lepit na očka okluzor. Jakmile jím jedno oko zakryjeme, je nezbytné, aby druhé minimálně hodinu namáhal. A tak spolu navlékáme korálky, malujeme, prohlížíme knížky. Honzíka už to ale moc nebaví. Není totiž snadné vymýšlet mu na každý den činnosti, kterým by se opakovaně vydržel věnovat. Navíc využívá toho, že nevidím, a občas trošku lelkuje.

V rámci zrakové terapie se nám však osvědčil iPad a jeho speciální programy pro stimulaci zraku. Poprvé jsem se s ním setkala právě ve školce, kde ho pedagogové běžně používají. A Honzíka aplikace na iPadu nejenže baví, ale vydrží u nich být i soustředěný. Ze zrakové terapie, kterou Honzík nemá rád, se tak rázem stává činnost, na kterou se těší a neprotestuje. Výzkumy navíc ukazují, že procvičování očí s využitím iPadu dětem se šedým zákalem skutečně pomáhá.

Pořízení iPadu však není levnou záležitostí. Manžel pracuje jako masér a já jsem na rodičovské dovolené. Běžně zvládáme poplatit náklady spojené s bydlením, domácností i různými volnočasovými aktivitami, na iPad ale peníze nemáme. Proto se obracíme s žádostí o pomoc na Patrona dětí. Předem vám i s Honzíkem moc děkujeme.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě