Honzovi na pořádnou postel

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

postel s roštem a matrací; dar zajišťuje www.dk-obchod.cz

Obrázek daru
Bc. Ladislava  Pošvová
Patron příběhu

Bc. Ladislava Pošvová

terénní pracovnice v sociálně aktivizační službě

Komentář patrona

Jsem terénní pracovnice sociálně aktivizační služby v organizaci Centrum pro náhradní rodinnou péči. Od dubna tohoto roku pracuji s babičkou, která má do péče svěřeného třináctiletého Honzu. Babičce pomáháme s nastalou krizovou situací, která ji zastihla po smrti jejího manžela, kdy zůstala s vnukem sama. Do rodiny docházím dle potřeby, nejméně však jednou za 14 dní. Honzu tedy vídám celkem pravidelně. Honza je chytrý a aktivní chlapec, s babičkou mají vybudovaný silný vztah. Babička se o Honzu velice dobře stará, podporuje ho v jeho zájmech a aktivitách. Honza žil do svých pěti let u babičky i s rodiči. Od malička tak spolu byli v intenzivním kontaktu, babička se spolupodílela na jeho výchově a často ho hlídala. Po rozchodu rodičů zůstal u ní a jejího manžela, který tento rok v lednu zemřel. Prarodiče ho vychovávali společně. Před nástupem do školy babička zažádala o svěření Honzíka do své péče, aby mohla vyřizovat záležitosti spojené s nástupem do školy. Vzhledem k babičky věku (69 let) už není v jejích silách docházet do zaměstnání, aby si finančně přilepšila. Honza nyní spí na starém gauči, který nelze rozložit a již se na některých místech propadá – babička se snaží propadlá místa dorovnat polštáři. Pominu-li fakt, že spaní je pro něj velice nepohodlné, je velice pravděpodobné, že z dlouhodobého hlediska může mít tento stav negativní vliv na fyzický vývoj dítěte. Honza je neodpočatý, z nerovného povrchu rozlámaný.

Společně jsme vybrali
celou částku 4,741 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Babička vypráví příběh svého vnuka Honzíka

Jsem babičkou Honzíka, kterému bude v září 13 let. Společně bydlíme v družstevním bytě. Honzíkova matka mu občas zavolá, otec se posledního půl roku neozval vůbec. Jeho rodiče už mají jiné rodiny, Honzík s nimi však jejich štěstí nesdílí. Honzík je chytrý a citlivý kluk, kterého se celá situace samozřejmě dotýká. Momentálně je to o něco složitější v tom, že jsme po smrti mého manžela zůstali sami. Ale věřím, že to všechno zvládneme.

Honzík nastupuje do 7. třídy a je to šikovný student. Ve škole se mu daří a má hezké známky. Je také sportovně nadaný a navštěvuje kroužky házené a kopané.

Bohužel teď trpíme nedostatkem peněz. Jsme odkázáni na můj vdovský důchod, příspěvek na bydlení a přídavky na dítě. S financováním domácnosti mi občas vypomůžou mé dospělé děti, mají už ale vlastní rodiny a jejich příjmy nejsou natolik vysoké, aby nás s Honzíkem mohli živit.

Velkým problémem je v tuto chvíli gauč, na kterém Honza spí. Bohužel se rozbil a opravit ho už nedokážeme. Honza tak ráno vstává rozlámaný a nevyspalý. Nutně by potřeboval novou postel, není však v mých finančních možnostech mu ji pořídit. Proto jsem se obrátila na Patrona dětí a věřím, že nám lidé pomohou. S novou postelí a kvalitní matrací by se Honzík krásně vyspal a ve škole měl více energie.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě