Individuální vzdělávání pro autistu Vítka

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

na konzultanta pro domácí individuální vzdělávání na 5 měsíců

Obrázek daru
Bc. Iveta  Borovcová
Patron příběhu

Bc. Iveta Borovcová

sociální pracovnice

Komentář patrona

V roce 2016 oslovila Vítkova maminka Rodinné Integrační Centrum (RIC) s žádostí o pomoc a radu. Její v té době dvanáctiletý syn navštěvoval základní školu, kde se zvyšovalo napětí s dětmi ve třídě. Vítek odmítal při každém sebemenším neúspěchu pokračovat v práci, docházelo stále častěji ke konfliktům s učiteli. Přestože byla ve škole nastavena poradenským školským zařízením podpůrná opatření v rámci individuálního vzdělávacího plánu a škola tato podpůrná opatření svým způsobem aplikovala, Vítkovo chování se nezlepšovalo. Špatně reagoval na změny a nové věci, které ho stresovaly. Větší kolektiv dětí ho rozrušoval, neuměl adekvátně reagovat na sociální situace, ve kterých se ve škole dennodenně ocital. Jeho problémové chování se projevovalo verbální agresí vůči okolí a ničením věcí, které se nacházely v jeho blízkosti. Začaly se objevovat i náznaky fyzické agrese. Maminka byla z této situace velmi nešťastná, komunikace se školou byla obtížná, nikde neměla zastání. V té době u Vítka probíhala diagnostika na Aspergerův syndrom, škola však odmítala brát projevy chování, vyplývající z této diagnózy, na zřetel a Vítkovo chování hodnotila jako chování nevychovaného a problémového dítěte, kterému nebude ustupovat a podřizovat se. Při zahájení spolupráce s RIC byla mamince poskytnuta v první řadě podpora sociální pracovnice, možnost vypovídat se a sdílet své starosti. Podpořili jsme ji také v rozhodnutí využít pro Vítka zpoplatněné individuální domácí vzdělávání. V průběhu spolupráce byl u Vítka definitivně diagnostikován Aspergerův syndrom a syndrom patologické vyhýbavosti. Rozpoznání poruchy autistického spektra však přišlo poměrně pozdě, při nadměrném a dlouhodobém tlaku na „normalizaci“ u něj již došlo k rozvoji poruch chování a projevy vyhýbavosti se zesílily na neúnosnou mez. Podle závěrů diagnostického vyšetření potřebuje Vítek nadstandartní rodičovskou, pedagogickou, terapeutickou a psychiatrickou péči. Pro maminku se snažím být podporou a poradcem, pomáhám jí vytvářet bezpečné rodinné prostředí tak, aby se preventivně předcházelo možnému zhoršení Vítkova stavu. Zároveň se snažím po celou dobu spolupráce si s Vítkem vybudovat vztah a získat důvěru, což je důležité pro následnou terapeutickou péči zaměřenou na nácviky sociálně komunikačních dovedností. Nyní by maminka velmi ocenila pomoc s financováním placeného individuálního vzdělávání, které ji přijde na několik tisíc měsíčně. Pojďme jí pomoci.

Celou částku se sice nepodařilo vybrat, s rodinou dítěte jsme ale našli způsob, jak za vybranou částku 3000 Kč pořídit alespoň část daru. Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh svého Vítka, který se potýká s poruchou autistického spektra

Patnáctiletý Vítek má moc rád kočky. Jednu doma máme a Vítek si s ní vydrží hodiny hrát. Její přítomnost ho uklidňuje. Baví ho také sledovat různé youtubery a propadl Minecraftu.

Vítek je kluk s Aspergerovým syndromem a syndromem PDA, který můžeme popsat jako patologické vyhýbání se požadavkům. Když jsou na osoby s PDA kladeny požadavky ze strany jiných lidí, cítí, že nemají kontrolu a kvůli tomu zažívají nadměrný stres. A právě to je Vítkův případ.

Vítek původně navštěvoval běžnou základní školu, v listopadu roku 2016 však na doporučení odborníků ze speciálně pedagogického centra docházku ukončil. Ve třídě totiž odmítal pracovat, objevily se konflikty s některými spolužáky i učiteli. Špatně reagoval na změny a nové věci, rozrušoval ho větší kolektiv dětí, nedokázal adekvátně reagovat na různé sociální situace. A tak jsem byla nucena opustit zaměstnání a začít Vítka vzdělávat doma.

Domácí vzdělávání je jedinou možností, jak mu zajistit povinnou školní docházku. Nyní je v 8. třídě a díky individuálnímu přístupu u něj došlo ke snížení intenzity úzkostného chování, ale také k rozvoji intelektových schopností a sociálních dovedností. Tempo, intenzita i forma výuky se zkrátka přizpůsobují jeho potřebám. Došel už dokonce tak daleko, že navazuje přátelské vztahy s ostatními dětmi, což se děje poprvé v jeho životě. Díky tomu má vyšší sebevědomí a i sebeúctu, postupně se také mění jeho negativní pohled na svět i svůj život. Podle psychologů však zatím není schopen vrátit se do běžné školy.

Garantem našeho domácího vzdělávání je vzdělávací centrum Ygdrassil, kam Vítek dvakrát týdně dochází. Toto centrum se zaměřuje na podporu a rozvoj domácího vzdělávání, nápravy různých specifických poruch učení apod. Měsíčně mě to stojí 5 000 korun, příjmy naší rodiny ale nejsou vysoké, a tak jen stěží potom zvládnu zaplatit i další běžné náklady. O Vítka a jeho dvanáctiletou sestřičku se starám sama, a tak to pro mě finančně není snadné. Proto vám budu moc vděčná za příspěvek.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě