Intenzivní rehabilitace pro Matýska s DMO

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

rehabilitační program ErgoKosmík na Neurorehabilitační klinice AXON

Obrázek daru
Bc. Jana  Kisiová
Patron příběhu

Bc. Jana Kisiová

učitelka v mateřské škole

Komentář patrona

Matěje znám ze školky, kde pracuji jako učitelka. Naši školku navštěvuje od září a do kolektivu se díky své milé povaze včlenil velice rychle. Matěj se narodil s diagnózou dětské mozkové obrny, která postihla zejména pravou stranu jeho těla. Jeho největším problémem je tak pohyb. I přes svůj hendikep se však snaží pohybovat a chovat jako zdravé dítě. Poctivě také nosí různé pomůcky, jako jsou například ortézy. Jeho maminka je velmi milá, pečlivá a starostlivá, snaží se Matějovi maximálně věnovat, a to doma i na rehabilitacích. I když pracuje, její finanční situace jí však nedovoluje hradit potřebné rehabilitace tak často, jak by Matěj potřeboval. Proto jsem se rozhodla jí touto cestou pomoci a stát se patronkou tohoto příběhu. Matěje totiž čeká operace metodou Ulzibat, kterou musí rodiče zaplatit. A aby byly výsledky operace co nejúčinnější, je pro Matěje nezbytné absolvovat intenzivní rehabilitační pobyt na Neurorehabilitační klinice AXON. Ten je však velmi drahý a rodiče jej nedokáží bez pomoci zaplatit. Veškeré jejich úspory padnou na již zmíněnou operaci.

Společně jsme vybrali
celou částku 20,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh svého Matýska, který bojuje s dětskou mozkovou obrnou

Čtyřletý Matěj je veselý kluk, který miluje zvířátka. Nejraději má všemožné ještěrky a plazy, momentálně jsou v centru jeho pozornosti dinosauři. Každá návštěva si tak u nás musí nejprve prohlédnout jeho sbírku dinosaurů, bez toho by ji snad Matýsek ani nepustil do bytu. Fascinují ho také různé potvůrky a příšerky, o kterých si často čteme v knížkách.

I když to může znít, že je Matýsek normální a zdravý kluk, opak je bohužel pravdou. Narodil se totiž s dětskou mozkovou obrnou ve formě pravostranné spastické hemiparézy, což znamená postižení pravé části jeho těla. Zpočátku však vůbec nic nenaznačovalo, že by s ním bylo něco v nepořádku. Až kolem 6. měsíce jeho života jsem si všimla jisté asymetrie v jeho pohybech. To se projevovalo zejména tím, že v sedě přepadával na jednu stranu. Lékaři nám okamžitě doporučili začít cvičit podle Vojtovy metody. Kromě toho jsem s Matýskem začala dojíždět i na řadu jiných rehabilitací.

Matýskův neurolog mi nedávno sdělil, že mého syna čeká operace metodou Ulzibat, kterou by měl podstoupit na podzim. Jedná se však o zákrok, který musí naše rodina uhradit a který se pohybuje v řádech několika desítek tisíc. A to je teprve začátek dlouhé cesty ke zlepšení Matějova stavu. Další, nesmírně důležitou fází, je totiž následná intenzivní rehabilitace ve specializovaném rehabilitačním centru. I tu si však musíme zaplatit sami. Pro Matýska je nejvhodnější čtyřtýdenní rehabilitační pobyt ErgoKosmík, který mu pomůže vytvořit si a upevnit správné pohybové vzorce, které zatím nemá. Rehabilitační pobyt tohoto rozsahu však stojí 62 820 korun. Dohromady s operací už tak letošní náklady na Matýskovu léčbu přesahují 100 000 korun, a to nepočítám výdaje za pravidelné rehabilitace a terapie.

S manželem víme, že Matýsek operaci i speciální následnou rehabilitaci potřebuje. Máme však velký strach, že rehabilitaci už nebudeme schopni uhradit. Proto budeme nesmírně vděční za vaši pomoc. Jako všichni rodiče, i my chceme naše dítě co nejlépe připravit na budoucí život. A pevně věříme, že díky našemu společnému úsilí docílíme, aby byl v budoucnu co nejsamostatnější.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě