Julince na výuku zpěvu a hry na housle v ZUŠ

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

školné v základní umělecké škole – výuka zpěvu a hry na housle včetně zapůjčení houslí

Obrázek daru
Mgr. Hana  Kroupová
Patron příběhu

Mgr. Hana Kroupová

učitelka

Komentář patrona

Julinka je velmi bystré a vnímavé děvče, které ochotně pomáhá a dává podporu svým spolužákům. Je starostlivá, soběstačná a má značné umělecké nadání. Žije se svým starším bratrem a maminkou, která se stará o domácnost a svůj malebný obchůdek, který však prozatím negeneruje dostatečný příjem pro udržení bezproblémového chodu domácnosti. Dělá ale vše pro štěstí svých dětí, vychovává je s láskou, v oddanosti, otevřenosti a upřímnosti, vede je k samostatnosti. Julinka by se ráda rozvíjela ve zpěvu a hře na housle, maminka však nemá peníze na úhradu školného v základní umělecké škole. A protože si myslím, že by byla škoda promarnit Julinky talent, rozhodla jsem se stát patronkou jejího příběhu a požádat o příspěvek skrze Patrona dětí.

Společně jsme vybrali
celou částku 5,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Aby mohla hudebně nadaná Julinka rozvíjet svůj talent

Julinka zanedlouho oslaví 9. narozeniny. Je to chytrá a hudebně nadaná holčička, která krásně zpívá a hraje na housle v základní umělecké škole. Paní učitelky si ji moc chválí a říkají, že má skvělý hudební sluch. Jsem moc ráda, že ji hudba tolik baví a že chce sama od sebe rozvíjet svůj talent.

Dcerka chodí do 3. třídy Montessori školy, kde je moc šťastná. Tahle škola je úžasná. Děti si v ní navzájem hodně pomáhají, vypracovávají projekty, které si musí i odprezentovat. Pedagogové učí děti samostatnosti, a o to se snažím i já doma.

S Julinkou a jejím starším bráškou, který chodí na učiliště, žijeme sami. Můj přítel, Julinky tatínek, nám bohužel zemřel. Ještě jsme se z toho úplně nevzpamatovali. Protože jsem na výchovu svých dětí zůstala sama, potýkáme s finančními obtížemi. Platím totiž hypotéku na byt, chod domácnosti a dluhy, které tady zůstaly po tatínkovi Julinky.

Vždycky jsem se snažila všem pomáhat. Adoptovala jsem a podporovala chlapečka v Indii, přispívala jsem různým nadacím v Česku. Teď bych ale sama potřebovala pomoc, i když pro mě není snadné si o ni říct. Aby totiž mohla Julinka chodit na výuku zpěvu a hry na housle, musím základní umělecké škole uhradit 5 000 korun na celý školní rok. A protože si to nemohu v tuto chvíli dovolit, prosím o příspěvek vás.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě