Karolínce na kroužky v ZUŠ

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

školné v ZUŠ

Obrázek daru
Anna Vafková
Patron příběhu

Anna Vafková

Karolínky učitelka v ZUŠ

Komentář patrona

Karolínku znám už odmalička. Když začala chodit do školy, nastoupila i do našich kroužků, a dokonce s námi jela na taneční tábor. Karolínka je na invalidním vozíku, ale občas se zdá, že ji to v jejich aktivitách nijak nelimituje. Byla by škoda, kdyby kvůli penězům nemohla chodit do kroužků, které miluje. Pojďme jí proto společně pomoci.

Společně jsme vybrali
celou částku 5,200 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh, jak ho napsal osud

Karolínku (10 let) a jejího brášku Filípka máme už šestým rokem v pěstounské péči. Žijeme společně v rodinném domku, na který splácíme hypotéku. Obě děti mají mnoho zájmů a koníčků a my se je snažíme všemožně podporovat. Karolínka se však narodila s těžkým zdravotním postižením a většina našich úspor jde na hrazení rozličných rehabilitací, terapií a rehabilitačních pobytů.

Karolínky zdravotní hendikep spočívá v tom, že její břišní svaly neudrží páteř. Kromě svalové dystrofie (úbytek svalů) trpí také hypotonií (nedostatečná svalová síla). Ve škole se bohužel přidala také lehčí forma epilepsie. I když je Karolínka v mnoha ohledech samostatná, potřebuje celodenní péči. Ve škole jí pomáhá paní asistentka, v zájmových kroužcích potom já jako její pěstounka.

Karolínka se i přes svá postižení učí hrát už čtvrtým rokem na zobcovou flétnu a druhým rokem na elektronické varhany. Chodí také tančit se zdravými dětmi a úspěšně se zúčastňuje tanečních soutěží. Všechny tyto kroužky jsou pro ni velmi důležité. Hra na flétnu představuje dechovou rehabilitaci, klávesy jí pomáhají s jemnou motorikou. Úžasný je pro ni také kroužek keramiky. Ze všeho nejvíc ale miluje tanec.

Žádná z těchto zálib není zrovna levnou záležitostí. Chceme jí dopřát vše, co ji činí šťastnou, ale na financování těchto kroužků v ZUŠ v tuto chvíli nemáme dostatek peněz. Musíme totiž šetřit na rehabilitace, bez kterých by se Karolínka ničemu z toho nemohla věnovat. Proto prosíme o pomoc s uhrazením školného v ZUŠ, aby se Karolínka mohla dál věnovat tomu, co jí dělá opravdovou radost.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě