Karolínce na zubní náhradu

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

zubní náhradu

Obrázek daru
Bc. Brigita  Svoreňová, DiS.
Patron příběhu

Bc. Brigita Svoreňová, DiS.

referent OSPOD

Komentář patrona

Karolínku znám ze své pracovní pozice sociální pracovnice OSPOD. S rodinou spolupracuji již několik let. Péči o Karolínku i její sourozence zajišťovala matka, na jejíž straně byly dlouhodobě shledávány vážné nedostatky v zajištění péče o děti. Tyto nedostatky aktuálně vedly k umístění Karolínky i dvou mladších sourozenců do dětského domova. Lze říci, že matka nemá dostatečné rodičovské kompetence a neumí přizpůsobit život potřebám dětí. Často svým dětem nezajistila ani základní potřeby jako je strava a ošacení. Největším problémem však je, že neumí být dětem oporou a neposkytuje jim dostatečné citové přijetí.

Tento příběh byl bohužel zrušen. Dary se ale nikde neztratily. Podpořili jste jimi jiné dětské příběhy. Děkujeme!

Sdílet příběh:

Aby se Karolínka dokázala zase smát a měla šanci na důstojnější život

Jako patronka Karolínky příběhu bych o jejím životě mohla napsat celý román. Karolínka se narodila rodičům, kteří nikdy neřešili potřeby svých dětí. Karolínka se celý život musela spoléhat pouze sama na sebe a v mnoha případech se jednalo o situace, které byly velmi vážné – např. agrese či podezření na sexuální obtěžování ze stran matčiných partnerů.

Rodinná atmosféra byla vždy velmi vypjatá, doma se jen křičelo. Karolínka neměla stabilní zázemí, pohybovala se mezi matkou, babičkou, otcem a později také mezi rodinou svého přítele. Nikde však nenašla oporu a pocit bezpečí. Nyní je v dětském domově.

Způsob života rodiny vedl v minulém roce na straně Karolínky k pokusu o sebevraždu. Rodiče tehdy i přes nedoporučení lékařů ukončili její hospitalizaci v psychiatrické léčebně, kam byla umístěna. Její psychický stav dále neřešili, nedojednali spolupráci s psychiatrem ani psychologem, přestože byli upozorněni na nutnost následné léčby. Karolínka stále uvádí, že se necítí dobře, občas má špatné myšlenky a chce si ublížit. Bohužel u ní dochází k sebepoškozování.

Karolínka snad nikdy nebyla u zubaře a ve svých necelých sedmnácti letech má uhnilé zuby a trpí bolestmi. Po jejím příchodu do dětského domova jí byla zajištěna péče ve stomatologické ambulanci, kde se ukázalo, že je nevyhnutelná extrakce minimálně deseti zubů, které bude nutné nahradit. Bohužel se ale jedná o finančně velmi náročný zákrok.

Jako pro každou dívku je i pro Karolínu velmi důležitý pocit, že je hezká a líbí se. Zkažené zuby vedou jen k tomu, že se nechce smát a prohlubuje se její pocit, že život za moc nestojí. Karolínka je velmi milá a ochotná dívka, která si přeje dát svůj život trochu do pořádku a dokončit školu. V domově pomáhá s péčí o své dva mladší sourozence, u nichž jsou patrné projevy citové deprivace a výrazné zanedbání po všech stránkách.

Dle mého názoru si Karolínka zaslouží pomoc, která jí vrátí úsměv. Někteří by mohli říci, že zubní náhrada není tak důležitá. V některých případech však může i taková pomoc vrátit sebevědomí a chuť do života.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě