Kočárek na míru pro Šimonka

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

zdravotní kočárek STINGRAY; dar zajišťuje r82.cz

Obrázek daru
Mgr. Šárka  Kudrnová
Patron příběhu

Mgr. Šárka Kudrnová

vedoucí učitelka v mateřské škole

Komentář patrona

Šimonek dochází do naší speciální mateřské školy již druhým rokem. Já jsem jeho třídní učitelka a každý den s ním pracuji na rozvoji jeho osobnosti. Šimonek je milý chlapec, nekonfliktní a velmi snaživý. Myslím, že žije v harmonickém rodinném prostředí. Maminka i tatínek se mu velice věnují po všech stránkách. Obzvláště maminka s Šimonkem hodně cvičí na zlepšení jeho motorických schopností a ve spolupráci s MŠ i na rozvoji rozumových a kognitivních schopností. Šimonek v žádném případě nestrádá ani po materiální stránce (má dostatek čistého oblečení, speciální krémy na citlivou pokožku, hračky apod.), ani po stránce psychické. Speciální kočárek by mu pomohl k lepší mobilitě jak s rodiči, tak i v mateřské škole. S kočárkem, který rodina dosud používá, se velmi těžko manipuluje a na některá místa se s ním nelze dostat.

Společně jsme vybrali
celou částku 37,968 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Postižený Šimonek a jeho příběh

Šimonek se narodil na Štědrý den roku 2012. Když si ho mamka s taťkou donesli domů, čekala tam na ně babička s dědou a všichni se těšili, co krásného jim společný život přinese. Osud však k Šimonkovi příliš laskavý nebyl. Šimonek trpí dětskou mozkovou obrnou, konkrétně spastickou parapézou dolních končetin. Malý šikula tak nedokáže chodit. Společně s tím ho trápí také lehčí postižení rukou a mentální retardace.

Hned poté, co se rodiče tyto diagnózy dozvěděli, začali s Šimonkem cvičit dle Vojtovy metody. Pravidelnou součástí jejich životů se také stalo dojíždění na rehabilitace, hipoterapie a návštěvy logopedie.

V září loňského roku začal Šimonek navštěvovat speciální školku, která je zaměřená na vyjadřování, zlepšování komunikace a jemné motoriky. Šimonek tam jenom kvete a dělá pokroky. Z toho mají všichni velkou radost.

Protože Šimonek nechodí, hledají rodiče co nejvhodnější prostředek pro jeho přepravu. Nyní jim byl doporučen speciální kočárek STINGRAY, který nejlépe odpovídá Šimonkovým potřebám. Běžný kočárek je pro Šimonka velmi nepohodlný a je z něj celý rozbolavělý. Kočárek STINGRAY by však byl vyroben Šimonkovi přesně na míru, takže by v něm nebyl nepřirozeně zkroucený. Tento kočárek ale stojí bezmála 70 000 korun, které v rodinném rozpočtu bohužel nejsou. Proto se rodina rozhodla požádat o pomoc Patrona dětí.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě