Kompenzační pomůcky pro neslyšícího Tomáše

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

soustavu speciálních pomůcek pro přenos zvuku – mikrofon a přijímač zvuku; dar zajišťuje REJA spol. s r. o.

Obrázek daru
Bc. Dana  Smetanová
Patron příběhu

Bc. Dana Smetanová

rodinná přítelkyně

Komentář patrona

Tomáše znám z Klubu Naděje, což je občanská společnost, která sdružuje rodiče a děti s postižením a jejich přátele. Tomáš je oboustranně nedoslýchavý, má středně těžkou vadu sluchu na pravém uchu a těžkou na levém. Přestože má sluchadla, je pro něj obtížná orientace v prostředí. Nerozezná, odkud přichází zvuk, vyruší ho hukot z ulice, každý šramot mu znesnadňuje vnímání a rozumění řeči. Tím je narušená i jeho schopnost komunikace, těžko navazuje přátelství. Tomáš žije v úplné rodině s maminkou a tatínkem. Maminka s ním byla do jeho 12 let doma a plně se mu věnovala, proto se rozmluvil. Sama má sluchovou a zrakovou vadu, což jí ztěžuje najít uplatnění v zaměstnání. Invalidní ani částečný důchod nemá. Rodina si nyní nemůže dovolit nákladnou sluchovou kompenzační pomůcku, která by Tomášovi usnadnila studium na obchodní akademii, kam v září nastoupí. Proto prosí o finanční podporu vás. Jedná se o pomůcku, která přenáší řeč učitele mluvícího do mikrofonu přímo do sluchadel, takže Tomáš lépe rozumí a neruší ho žádné zvuky z okolí. Pojďme jim společně pomoci.

Společně jsme vybrali
celou částku 10,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh Tomáše, který se narodil s kombinovanou vadou zraku a sluchu

Šestnáctiletý Tomáš je hodný, chytrý a snaživý kluk, který v září nastoupí na obchodní akademii. Na novou školu i spolužáky se moc těší, zároveň má ale velké obavy. Trpí totiž kombinovanou vadou zraku a sluchu, která mu výrazně ztěžuje komunikaci s ostatními. Pokud jde o zrak, umíme jeho dalekozrakost (5 a 7 dioptrií) docela dobře korigovat brýlemi. Přesto je potřeba, aby seděl v první lavici. Jen tak přečte, co je napsáno na tabuli. Protože ale hodně vyrostl a měří už 192 centimetrů, má strach, že ho vepředu sedět nenechají.

Větším problémem než zrak je však jeho sluch. Tomáš má diagnostikovanou středně těžkou nedoslýchavost na pravém uchu a těžkou nedoslýchavost na levém uchu. Nosí sice naslouchadla, přesto má ale se sluchem velké potíže. Poměrně často se stává, že slyší slova zkomoleně, a pokud na něj někdo mluví ze vzdálenosti větší než 2 metry, vůbec mu nerozumí. Obává se tak toho, že ve škole neuslyší ani učitele, ani své spolužáky. Doposud chodil na základní školu pro sluchově postižené, kde bylo ve třídě 5 dětí a učitelé měli čas věci opakovat a každému se individuálně věnovat. To už teď nebude možné.

Jeho situaci může částečně vyřešit soustava pomůcek pro přenos zvuku, která eliminuje okolní hluk a Tomáš by díky ní lépe rozuměl mluvenému slovu. Soustava je složená z mikrofonu, který by měl učitel připevněný na sobě, a přijímače, který by měl u sebe Tomáš. Vyučovaná látka by tak šla rovnou od učitele k Tomášovi, bez rušivých zvuků z okolí. Tyto pomůcky bychom využili samozřejmě i doma nebo třeba na výletě na kole. Jedná se ale výdaj, který si naše rodina nemůže v žádném případě dovolit.

Vždy jsme se snažili si na všechno našetřit a nebrat si žádný úvěr. Naše úspory ale nedávno padly na nákup nových spotřebičů, protože se nám ty staré po zhruba 20 letech úplně rozpadly. Tomáš nosí také rovnátka, která rovněž finančně zatěžují náš rodinný rozpočet, a samozřejmě financujeme výměnu různých součástek do sluchadel, které se časem opotřebovávají. Já sama sluchadla nosím, což je další výdaj navíc.

Teď si ze všeho nejdřív přeji, aby byl Tomáš spokojený a necítil se méněcenný už první den v nové škole. Se sluchovými pomůckami bude moci do školy vejít s jistotou, že uslyší výklad a nebude se muset informací dopátrávat zpětně doma. Bez vaší pomoci se to ale nestane.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě