Kuchařský tábor pro Julii

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

pobyt na kuchařském letním táboře; pořádá Tábor Morava

Obrázek daru
Mgr. Marcela  Klimparová
Patron příběhu

Mgr. Marcela Klimparová

sociální pracovnice

Komentář patrona

Znám Julii 4 roky. Docházím do rodiny jako klíčová sociální pracovnice. Situace rodiny není jednoduchá, babička má nyní v pěstounské péči 2 děti, další 2 sourozence jí soud zatím do pěstounské péče nedal, ale žijí také společně s ní. Julie tedy žije dlouhodobě bez svých rodičů. Prarodiče se snaží zajistit dětem vše potřebné, dbají na pravidelnou docházku do školy a podporují je ve volnočasových aktivitách. Nacházejí se však dlouhodobě ve špatné finanční situaci, jsou zatíženi dluhy. Ze strany rodičů nedostávají pěstouni žádnou podporu. Dluhy na výživném řeší soud.

Ze zákona má babička (jakožto pěstounka) nárok na 14 dní odpočinku a naše organizace se jí toto snaží umožnit tím, že dětem v pěstounské péči uhradí např. pobyt na letním táboře. Další dvě děti v rodině však vzhledem k výše zmíněnému takto finančně podpořit nemůžeme. Zajistili jsme pro Julii alespoň možnost trávení volného času v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Bylo by moc dobře, kdyby se Julie dostala na tábor, kde se potká s dětmi z většinové společnosti. Také by jí nebylo líto, že druzí dva sourozenci na tábory jezdí a ona nemůže.

Společně jsme vybrali
celou částku 5,990 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Babička vypráví příběh své vnučky Julie

Vzhledem k tomu, že nemám vlastní mailovou adresu, požádala jsem o sepsání příběhu naší Julie sociální pracovnici, která nám pomáhá.

Moje vnučka Julie je žákyní 6. třídy. Je společenská, ráda tráví čas s kamarádkami, chodí do pěveckého sboru při škole nebo do klubu v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Tam jsou kroužky zcela zdarma, nemusíme je hradit a jsme rádi, že se Julka věnuje něčemu pěknému. Starám se o Julii proto, že matka se o ni neuměla řádně postarat, a také proto, aby mohla vyrůstat se svými sourozenci. Můj návrh na pěstounskou péči mi ale zatím nebyl schválen. Je to moc smutné, ale matka o Julku nejeví zájem a nepřispívá výživným. Moje vnučka by si přála strávit letní prázdniny na letním táboře, v současné době však nejsme schopni z běžných finančních prostředků tento tábor uhradit. Dvě děti, které mám v pěstounské péči, jezdívají pravidelně na letní tábory a Julii je pochopitelně líto, že nemůže jet s nimi. Naše finanční situace není dobrá, nezvládáme zaplatit všechny potřeby. I kvůli tomu, že hradíme dluhy z minulosti. Jsem zaměstnaná, manžel byl v poslední době dlouhodobě nemocný. Ze všech sil se snažíme dát věci dohromady a zajistit dětem hezký domov.

Pobyt na táboře je Julinčin velký sen. Nezná nic jiného než naše město a nejvíce sociálně vyloučenou část, kde bydlíme. Přála bych si pro ni, aby mohla poznat jiné prostředí, nové kamarády a nabrat zdravé sebevědomí, které kvůli tomu, že žije bez rodičů a ve skromných podmínkách nemá. Tábor, po kterém touží je kuchařský, a určitě se jí vše, co by se tam naučila mohlo v budoucnu hodit.

PS: Jméno dítěte bylo na žádost pěstounů změněno, příběh je skutečný. Děkujeme za Vaše porozumění.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě