Lepší porozumění řeči pro Tomíka

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

příspěvek na poslechový systém Phonak Roger – vysílač a dva přijímače; dar zajišťuje REJA spol. s.r.o.

Obrázek daru
Bc. Petra  Přenosilová
Patron příběhu

Bc. Petra Přenosilová

poradkyně rané péče

Komentář patrona

Tomíka a jeho rodiče jsem po dobu 3 let navštěvovala jako poradkyně rané péče, proto vím, s jakými těžkostmi se Tomík potýká. Vývojová vada u něj způsobuje velké problémy s porozuměním řeči. Špatně také snáší neznámé situace a bojuje s vlastními emocemi. Nejčastějšími emocemi jsou zlost a vztek, ze kterých následně upadá do smutku a pocitu neštěstí. Takto se cítí zejména poté, co nerozumí tomu, co se mu říká. Tomíka totiž ruší vše, co se děje kolem něj, a protože má problémy také s pozorností, ostatní zvuky ho od komunikace ruší. Proto by se mu velmi hodil poslechový systém, který by zesílil řeč toho, kdo mluví, a eliminoval okolní rušivé zvuky. Tomík už půjde do školy a díky tomuto systému by se minimalizoval počet impulzivních situací, které by pramenily z neporozumění učiteli při vysvětlování učiva nebo zadávání úkolů. Díky poslechovému zařízení bude Tomík stále uprostřed dění a nic mu neunikne. Protože se však jedná o drahou pomůcku, potřebují rodiče s jejím financováním pomoci.

Společně jsme vybrali
celou částku 19,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh Tomíka, který trpí vývojovou vadou

Sedmiletý Tomík bojuje s vývojovou dysfázií, kvůli které má narušenou schopnost porozumění a řeči. Trápí ho hyperaktivita a porucha pozornosti, vykazuje ale také znaky poruchy autistického spektra. Dohromady se jedná o třaskavou směs diagnóz, která mu neskutečně komplikuje život. Tomík nerozumí svým emocím a neumí si s nimi poradit, snažíme se ho však naučit s nimi pracovat.

Tomík je přátelský kluk, který je rád mezi ostatními dětmi. Navázání kontaktu s nimi ale pro něj není vůbec snadné. Nedokáže se vyjádřit tak, jak by chtěl, a to ho trápí. Když na něj mluví jiní lidé, ruší ho zvuky v okolí, takže se nedokáže plně soustředit na to, co mu dotyční říkají. V tom by mu velmi pomohl poslechový systém Phonak Roger, který je složen ze dvou částí. První část tvoří vysílač, který má na sobě osoba, jež mluví (např. já nebo učitel), a druhou částí je přijímač, který má v uších osoba, jež poslouchá, tedy Tomík. Díky tomuto systému Tomík uslyší zesílený a vyčištěný hlas bez ruchů z okolí, takže všemu lépe porozumí.

Tomík se v září chystá do 1. třídy a poslechový systém by měl být jeho věrným parťákem. Jeho pořizovací cena je však 49 000 korun. Částku 30 000 korun nám přislíbila jedna nadace, stále nám však chybí 19 000 korun, které musíme doplatit. Péče o Tomíka nás ale stojí nemalé peníze. Náš syn má totiž potíže také s motorikou, takže hradíme pravidelné rehabilitace. Naučit se např. jezdit na kole nebo plavat je pro něj opravdu obtížné, ale víme, že to časem zvládne. Jen mu to bude trvat o pár let déle než jeho vrstevníkům. Na poslechový systém nám tak bohužel nezbývají peníze, proto vás moc prosíme o pomoc.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě