Letní kuchařský tábor pro Sandru, co ráda vaří

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

pobyt na kuchařském letním táboře; pořádá Tábor Morava

Obrázek daru
Mgr. Marcela  Klimparová
Patron příběhu

Mgr. Marcela Klimparová

sociální pracovnice

Komentář patrona

Sandru znám z rodiny, kam docházím jako klíčová sociální pracovnice. Žije s dalšími třemi sourozenci v domácnosti prarodičů. Dvě děti jsou v pěstounské péči babičky, o další dvě se pokouší žádat. Sandra chodí do 2. třídy, je snaživá, má ráda kolektiv, avšak nemá příliš možností trávit čas jinde než v místě, kde rodina žije. Sandra těžce nese, že její sourozenci mohou jezdit na tábory a špatně se jí chápe, proč ona nemůže jet také. Ačkoli bych měla věnovat pozornost hlavně dětem, které jsou v pěstounské péči, tyto rozdíly nedělám. Mrzí mě, že nemohu nabídnout stejnou podporu všem dětem v rodině, např. nabídkou úhrady letního tábora. K zajištění dvoutýdenního odpočinku pro pěstouny umožňuje zákon naší organizaci podporu dětí v pěstounské péči, a proto můžeme uhradit tábor pouze jim.

Od rodičů nedostávají pěstouni žádnou podporu, dluhy na výživném řeší soud. Prarodiče se snaží zajistit pro děti vše potřebné, dbají na pravidelnou docházku do školy a podporují je ve volnočasových aktivitách. Nacházejí se však dlouhodobě ve špatné finanční situaci a jsou zatíženi dluhy.

Pro Sandru je důležité zmírnit její pocit nespravedlnosti a méněcennosti, ale hlavně - dopřát jí hezký prázdninový zážitek.

Společně jsme vybrali
celou částku 5,990 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Sandřiným velkým snem je letní "kuchařský" tábor, kam by mohla jet se svými sourozenci

Vnučce Sandře je 8 let a chodí do 2. třídy. Je to kamarádská holčička, baví ji chodit do keramického kroužku a ráda pomáhá v domácnosti, například při přípravě jídel. Kroužek keramiky je zdarma (pořádaný nízkoprahovým centrem pro děti a mládež) a mě moc těší, že tam vnučka dělá pěkné věci. Sandra žije se svými třemi sourozenci v mé domácnosti. Dvě děti mám v pěstounské péči o další dvě žádám. Jsem ráda, že děti žijí spolu. Matka dětí nehradí žádné jejich potřeby, nehradí ani soudem stanovené výživné, což právě řeší soud.

Sandra moc touží po tom, aby mohla jet na letní tábor, tak jako její dva sourozenci. Na jejich tábor nám naštěstí přispívá pomáhající organizace, ale může přispět pouze na děti ve schválené pěstounské péči. Sandra to těžce nese a cítí to jako nespravedlnost. Vybrala si tábor se zaměřením na vaření a sní o tom, že na něj pojede i s dalšími příbuznými, pozná nové děti a nová místa. S manželem však z našeho rozpočtu tábor Sandře nemůžeme dopřát. Naše finanční situace není dobrá i kvůli tomu, že splácíme dluhy z minulosti. Jsem zaměstnaná, manžel byl v poslední době dlouhodobě nemocný. Ze všech sil se snažíme dát věci do pořádku a zajistit dětem hezký domov.

Nikdo si nedokáže představit, jak by byla Sandra šťastná, kdyby se její sen vyplnil!

PS: Jméno dítěte bylo na žádost pěstounů změněno, příběh je ale skutečný. Děkujeme za Vaše porozumění.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě