Letní tábory pro Karolínku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

2 letní tábory

Obrázek daru
Sylva  Seidlová
Patron příběhu

Sylva Seidlová

pracovnice DDM

Komentář patrona

S Karolínkou se znám od jejích 5 let, kdy si ji vzali do pěstounské péče její babička s dědečkem. Kája žije v příjemném rodinném prostředí, které doplňuje její starší bráška Filípek. Bohužel se od narození potýká se svalovou dystrofií a hypotonií a je upoutána na invalidní vozík. Přesto je to aktivní děvče, které má spoustu zájmů. Protože její prarodiče ještě pracují, řeší dlouhé letní prázdniny s pomocí střídavých dovolených a letních táborů. Karolínka naštěstí jezdí na tábory ráda, například na tanečním táboře byla už 4x a pořád se jí tam moc líbí. Je tam totiž ve společnosti svých zdravých kamarádek, mezi kterými se cítí dobře. Prarodiče však letos nemají na úhradu táborů dostatek peněz. Proto moc prosí o pomoc vás.

Společně jsme vybrali
celou částku 6,780 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Babička vypráví příběh své vnučky, kterou má v pěstounské péči

Dvanáctiletou Karolínku a jejího téměř čtrnáctiletého brášku Filípka máme s manželem už sedmým rokem v pěstounské péči. Žijeme společně v rodinném domku, na který splácíme hypotéku. Obě děti mají mnoho zájmů a koníčků a my se je snažíme všemožně podporovat. Karolínka se však narodila s těžkým zdravotním postižením a většina našich úspor jde na hrazení rozličných rehabilitací, terapií a rehabilitačních pobytů.

Karolínku trápí svalová dystrofie (úbytek svalů) a hypotonie (nedostatečná svalová síla), což se projevuje tím, že její břišní svaly neudrží páteř. Ve škole se bohužel přidala také lehčí forma epilepsie. I když je Karolínka v mnoha ohledech samostatná, potřebuje celodenní péči. Ve škole jí pomáhá paní asistentka, v zájmových kroužcích potom já jako její pěstounka.

Karolínka se i přes svá postižení učí hrát už pátým rokem na zobcovou flétnu a třetím rokem na elektronické varhany. Chodí také tančit se zdravými dětmi a úspěšně se zúčastňuje tanečních soutěží. A zpívá ve školním sboru i ve sboru v rámci ZUŠ. Všechny tyto kroužky jsou pro ni velmi důležité. Hra na flétnu představuje dechovou rehabilitaci, klávesy jí pomáhají s jemnou motorikou. Úžasný je pro ni také kroužek keramiky. Ze všeho nejvíc ale miluje tanec.

I když jsme s manželem již prarodiče, stále ještě chodíme do práce, proto se každý rok o prázdninách snažíme dětem dopřát letní tábory. Karolínce vždy zaplatíme jako asistentku nějakou studentku, která jede na tábor s ní. Karolínka ji potřebuje, zejména co se sebeobsluhy týče. Byli bychom rádi, kdyby letos mohla odjet na 3 tábory, což nám pokryje významnou část prázdnin. Po zbytek prázdnin máme s manželem na střídačku dovolenou, abychom se o Karolínku mohli starat. Jeden tábor zvládneme finančně pokrýt, další 2 ale bohužel ne. Proto se obracíme s žádostí o finanční podporu na vás. Budeme vám vděční za jakýkoli příspěvek.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě