Logopedický pobyt pro nemluvku Honzíka

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

týdenní diagnosticko-logopedický pobyt; dar zajišťuje Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Obrázek daru
Lenka  Koubková
Patron příběhu

Lenka Koubková

poradkyně rané péče

Komentář patrona

Jsem poradkyní rané péče a s Honzíkovou rodinou pracuji od března roku 2017, kdy rodiče oslovili naši službu s žádostí o podporu. Honza byl tehdy, ve svých 4 letech, komunikačně hodně pozadu. Nemluvil, špatně rozuměl tomu, co mu kdo říkal, a objevilo se u něj chování, které maminku znepokojovalo. Honzík totiž hledal cestu, jak se vyjádřit, jak dát najevo svoji nespokojenost, a protože nedokázal mluvit, ubližoval ostatním a vztekal se. Po roce naší spolupráce jsme do služby rané péče přijali i jeho mladšího brášku Péťu, který měl taktéž opožděný vývoj řeči. Následně byla oběma bratrům diagnostikována vývojová dysfázie, což je závažné narušení schopnosti komunikovat, které se odráží ve všech složkách vývoje dítěte. Díky spolupráci a snaze rodičů a odborníků ale kluci zvládli ujít velký kus cesty, nicméně komunikace je výrazně narušena, z toho důvodu se dlouhodobě snažíme o rozvoj alternativních metod komunikace. Rodiče si uvědomují, že raný věk je stěžejním obdobím pro rozvoj dětí a osvojování si různých kompenzačních mechanismů, proto chtějí s Honzíkem absolvovat diagnostický pobyt na LOGO klinice v Brně. Jako poradkyně rané péče se setkávám s rodiči, kteří tento týdenní pobyt absolvovali, a musím říct, že všem přinesl informace, kvalitní diagnostiku, komplexní pohled na dítě a nastavení terapie na míru, proto jsem rodině tento diagnostický pobyt doporučila. Jsem přesvědčena o tom, že jim může přinést nové informace a podněty pro Honzíkův rozvoj. Bohužel, částka za specializovaný diagnostický pobyt je nad finanční možnosti rodiny, a tak žádají o pomoc Patrona dětí. V ceně diagnostického pobytu je zahrnuto ubytování, komplexní diagnostika a terapie, na které se podílí odborníci jednotlivých lékařských i nelékařských oborů (klinická logopedie, klinická psychologie, foniatrie, neurologie, psychiatrie).

Společně jsme vybrali
celou částku 10,830 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh Honzíka s těžkou vývojovou dysfázií

Šestiletý Honzík se narodil po bezproblémovém těhotenství, ve třech měsících ho ale přepadl první afektivní záchvat. Několikrát byl hospitalizován v nemocnici, kde se lékaři snažili najít příčinu záchvatů, jež se opakovaly, tehdy ale ještě nebyli úspěšní. Postupem času navíc začínalo být čím dál jasnější, že má Honzík problémy také s motorikou. Poctivě jsme s ním proto cvičili dle Vojtovy metody a naštěstí to zabralo. Dnes už víme, že má náš synek těžkou vývojovou dysfázii.

To, na čem s ním nyní pracujeme nejvíce, je rozvoj řeči. Honzík si zpočátku broukal a žvatlal, později říkal první slabiky. Pak ale nastala stagnace a dnes už nemá potřebu mluvit. Rozumí nám, kromě své omezené slovní zásoby čítající asi 20 slov z něj však nic jiného nedostaneme. Ke komunikaci tak používáme převážně komunikační knihu a tablet se speciálním programem.

Byli bychom moc rádi, kdyby se Honzíkova řeč ještě vyvíjela. S tím by nám velmi pomohl týdenní logopedický pobyt na soukromé klinice LOGO. Honzík by tam rozvíjel své řečové schopnosti a já bych získala tipy a rady, jak s ním pracovat doma. Takový pobyt však stojí 10 830 korun, což si bohužel nemůžeme dovolit. S manželem vychováváme 2 děti a takový výdaj je pro nás příliš velký. A tak vás moc prosíme o pomoc. Ze všeho nejvíc si totiž přejeme, aby si s námi náš malý obdivovatel traktorů a kombajnů dokázal jednou opravdu povídat.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě