Logopedie pro autistu Matýska

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

logopedii na školní rok 2018/2019

Obrázek daru
Mgr. Pavla  Nekardová
Patron příběhu

Mgr. Pavla Nekardová

sociální pracovnice

Komentář patrona

S maminkou Matýska jsme navázaly spolupráci během letošního roku. Maminka se vzorně stará o své dva syny, po stanovení diagnózy mladšího syna však zůstala na veškeré financování domácnosti a aktivit dětí zcela sama. Teď by potřebovala pomoci se zaplacením logopedie. Ta Matýskovi pomůže v komunikaci jak se členy rodiny, tak s blízkým okolím. Během letních měsíců Matýsek učinil velký pokrok, lépe se vyjadřuje, a proto by byla velká škoda, kdyby se dále nemohl rozvíjet.

Společně jsme vybrali
celou částku 3,600 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh autisty Matýska, pro kterého jsou logopedická setkání klíčem k porozumění světu

Když měl dnes čtyřletý Matýsek dva roky, byla mu diagnostikována porucha autistického spektra. Pro každého rodiče je hodně bolestivé něco takového slyšet a já nejsem výjimkou. Věděla jsem, že to bude hodně těžké a že bude ještě těžší proniknout do Matýskova světa, kterému rozumí jen on sám. Řekla jsem si však, že to prostě nějak zvládnu.

Matýsek začal minulý rok navštěvovat speciální mateřskou školu a moc se mu tam líbí. Protože má ale potíže s komunikací, chodí na logopedii. Díky pravidelným logopedickým návštěvám se jeho projev i celková komunikace hodně zlepšila. Mně i staršímu synovi se tak daří více porozumět tomu, co nám chce říct, a je pro nás jednodušší se s ním „domluvit“. Můžeme se tak všichni společně zapojovat i do činností, kterých jsme se kvůli Matýskově handicapu dříve zúčastňovat nemohli.

Logopedie mě přiblížila k mému synkovi, za což jsem neskonale vděčná. Protože své děti ale vychovávám sama, není to pro mě finančně vůbec jednoduché. Proto bych ráda poprosila o pomoc právě se zaplacením pravidelných logopedických setkání. Pokud je totiž Matýskovi uhradím z rodinného rozpočtu, nebudu moci zaplatit zase něco jiného. Je to takový začarovaný kruh, ze kterého se snad jednou vymaníme.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě