Marečkovi na pomoc s výukou

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

iPad; dar zajišťuje Mall.cz

Obrázek daru
Marie Šťastná
Patron příběhu

Marie Šťastná

Marečkova třídní učitelka

Komentář patrona

Marka i jeho maminku znám tři roky. Poznali jsme se v době, kdy Marek začal navštěvovat přípravný stupeň na naší škole. Za tu dobu jsem si k němu vytvořila velmi srdečný a osobní vztah. Záleží mi na jeho dalším rozvoji a především spokojenosti. Marek trpí poruchou autistického spektra – jeho chování je pro ostatní nečitelné a je doprovázeno úzkostí a nepřiměřenými reakcemi. Má problémy v komunikaci, v navazování sociálních vztahů, v představivosti. Ve škole je ale velmi šikovný. Jeho vzdělávání vyžaduje individuální přístup a vyhovuje mu malý kolektiv žáků. Proto je vzděláván ve speciální škole. Maminka se pro své děti snaží dělat maximum, ale jako samoživitelka jim zkrátka některé věci nemůže dopřát. Marek má stejně jako většina dětí s autismem problémy s grafomotorikou. Píše velkými tiskacími písmeny, ale s tužkou není velký kamarád. V rámci výuky na naší škole tak využíváme iPady s různými výukovými programy. Bylo by velice fajn, kdyby měl Marek vlastní iPad a mohl si učivo procvičovat i v domácím prostředí. Jeho rozvoji by to velice pomohlo.

Společně jsme vybrali
celou částku 10,990 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh, jak ho napsal osud

Devítiletý Mareček žije se svojí maminkou a čtyřletou sestřičkou Vendulkou. Tatínek s nimi nebydlí a s dětmi se ani moc často nevídá. Maminka se tak o své děti stará sama a není to pro ni vůbec jednoduché.

Když byly Marečkovi 4 roky, byl mu diagnostikován atypický autismus. Mareček tak nerozumí „našemu“ světu. Špatně komunikuje, nechápe věci, které jsou pro nás ostatní běžné a jednoduché. Lpí na určitých rituálech a pro svůj vnitřní klid vyžaduje až zvláštní věci. Ne vždy je však v maminky silách přesně dodržovat jeho stanovený režim a požadavky. Pokud je ale Mareček s něčím nespokojený, mívá záchvaty vzteku, křičí, dupe, pláče a křičí.

Mareček se ve svých 4 letech sice naučil mluvit, ale dodnes má problém některá slova a věty správně seřadit. Umí číst a psát hůlkovým písmem, ale potřebuje zapracovat na jemné i hrubé motorice. Zatím neumí dostatečně zapojovat svaly, takže si sám nedokáže otevřít láhev nebo klíčem odemknout dveře.

Vyžaduje neustálou péči, a proto je pro maminku obtížné najít si práci, která by byla slučitelná s potřebami jejího synka. Po zaplacení nezbytných výdajů už rodině mnoho peněz nezbývá.

Mamince byl nyní doporučen iPad, který by Marečkovi díky speciálních programům pomohl s rozvojem matematických, kognitivních a zrakových dovedností, s rozvojem motoriky. Pro maminku samoživitelku je ale nákup iPadu mimo její finanční možnosti.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě