společně za lepší dětství

Znáte dítě, které potřebuje pomoci?
Přidejte jeho příběh.

+

Marečkovi na pomoc s výukou

Přispívali jste na
Marie Šťastná
Patron příběhu

Marie Šťastná

Marečkova třídní učitelka

Komentář patrona

Marka i jeho maminku znám tři roky. Poznali jsme se v době, kdy Marek začal navštěvovat přípravný stupeň na naší škole. Za tu dobu jsem si k němu vytvořila velmi srdečný a osobní vztah. Záleží mi na jeho dalším rozvoji a především spokojenosti. Marek trpí poruchou autistického spektra – jeho chování je pro ostatní nečitelné a je doprovázeno úzkostí a nepřiměřenými reakcemi. Má problémy v komunikaci, v navazování sociálních vztahů, v představivosti. Ve škole je ale velmi šikovný. Jeho vzdělávání vyžaduje individuální přístup a vyhovuje mu malý kolektiv žáků. Proto je vzděláván ve speciální škole. Maminka se pro své děti snaží dělat maximum, ale jako samoživitelka jim zkrátka některé věci nemůže dopřát. Marek má stejně jako většina dětí s autismem problémy s grafomotorikou. Píše velkými tiskacími písmeny, ale s tužkou není velký kamarád. V rámci výuky na naší škole tak využíváme iPady s různými výukovými programy. Bylo by velice fajn, kdyby měl Marek vlastní iPad a mohl si učivo procvičovat i v domácím prostředí. Jeho rozvoji by to velice pomohlo.

Společně jsme vybrali
celou částku 11,267 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh, jak ho napsal osud

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
z částky, kterou darujete.

Vždy vám pošleme zprávu, až dar předáme dítěti.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vzdělání
Školní pomůcky pro svědomitou Gabču
Zbýváměsíc
Cílová částka1,932 Kč
Podpořit příběh
Vzdělání
Doučování češtiny pro Gábinku
Zbývá11 dní
Cílová částka7,500 Kč
Podpořit příběh
Vzdělání
Vítkovi na školné a dopravu do školy
Zbývá11 dní
Cílová částka9,000 Kč
Podpořit příběh