Martince na nové sluchadlo

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

sluchadlo

Obrázek daru
Bc. Dagmar  Válková
Patron příběhu

Bc. Dagmar Válková

pracovník v sociálních službách pro Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa

Komentář patrona

Do rodiny docházím od léta 2017 v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny kvůli Martinky sluchovému postižení. Martinka používá téměř rok sluchadla na obě uši. S nimi se jí otevřel nový svět, najednou vše slyší, učí se mluvit, komunikovat. Je za tím spousta práce a trpělivosti, a to především ze strany maminky, která je Martince velkou oporou. Po nešťastné ztrátě levého sluchadla musí maminka zakoupit sluchadlo nové, na které jako samoživitelka dvou dětí nemá finanční prostředky. S jedním sluchadlem jde práce obtížněji. Martinka se nesoustředí, často pláče a stagnuje. Věřím, že se díky pomoci dobrých lidí podaří zakoupit nové sluchadlo. Martinka už na něj netrpělivě čeká.

Společně jsme vybrali
celou částku 5,690 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Aby sluchově postižená Martinka opět slyšela

Martinka je pětiletá slečna, která žije se svojí maminkou a mladší sestřičkou Péťou (2 roky). Tatínek jim před dvěma lety bohužel zemřel, maminka se tak o holky stará sama. Společně bydlí v malém pronajatém bytě 2+1, který postrádá potřebné a kvalitní vybavení a nachází se ve vyloučené lokalitě v Krásné Lípě. Po uhrazení nájmu, poplatků a splátek půjček, které maminka řádně splácí, rodině nezbývají finanční prostředky na tvoření finanční rezervy, natož na vybavení bytu. Maminka je v částečném invalidním důchodu a její pracovní možnosti jsou proto omezené. Finanční situace v této rodině není veselá.

Martinka je sluchově postižená a od léta 2017 používá sluchadla. Do nedávna neslyšela a nemluvila, jen odezírala ze rtů. Avšak během půl roku aktivní společné práce maminky, Martinky, Sociálně aktivizační služby a ostatních institucí se Martinka rozmluvila. Rozumí okolí, opakuje slovíčka a zapojuje se do běžného života. Začala také navštěvovat mateřskou školu, kde pracuje s asistentkou.

Koncem listopadu Martinka bohužel při cestě na logopedii jedno sluchadlo ztratila. Maminka ji nyní musí zakoupit nové, dostatek peněz na nákup ale nemá. Během doby, kdy má Martinka jen jedno sluchadlo, se zhoršila v soustředění, mluvě a odmítá procvičovat logopedická cvičení. Všemu rozumí jen částečně.

Maminka se o své dcerky vzorně stará a nastalá situace se sluchadlem ji velmi trápí. Bez pomoci zvenčí nové sluchadlo pořídit nemůže, snad jen vyřešit situaci finanční půjčkou. To je ale až krajní řešení. Rodině je potřeba pomoci, proto jsem se rozhodla být patronkou jejího příběhu.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě