Martínkovi na efektivní výuku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

iPad; dar zajišťuje Mall.cz

Obrázek daru
Marie Teplá
Patron příběhu

Marie Teplá

poradkyně rané péče

Komentář patrona

Do rodiny jezdím jako poradce rané péče pravidelně 1x za 1-2 měsíce již téměř 2 roky. Chlapec žije s maminkou a babičkou, tatínek s nimi nebydlí. Maminka denně dojíždí do práce, pracuje na plný úvazek. O chlapce se tedy stará většinu dne babička. Po příchodu domů už ale bývá unavený a pozornost upoutává nevhodným chováním – nechce dělat úkoly, vzteká se. Pořízení iPadu je pro Martínka velmi důležité, protože iPad obsahuje řadu speciálních výukových programů, které mu mohou velmi pomoci v rozvoji.

Společně jsme vybrali
celou částku 10,903 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh, jak ho napsal osud

Šestiletý Martínek je velmi živý a usměvavý chlapec, kterého mají ostatní děti moc rády. Baví ho kreslení a psaní, rád si ale také zpívá a kouká na pohádky. Všechna ta dobrodružství, která hrdinové v pohádkách zažívají, ho fascinují.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se Martínek příliš neliší od svých vrstevníků. Pravdou však je, že Martínek je jiný. Žije totiž s vývojovou dysfázií, má diagnostikovanou ADHD a podezření na poruchu autistického spektra. Zpočátku téměř nemluvil, měl časté záchvaty vzteku, nechtěl vůbec spolupracovat, ubližoval si. Řeč se u něj naštěstí začíná pomalu rozvíjet a v současné době už mluví ve dvouslovných větách. V září také začal chodit do přípravného ročníku speciální školy, kde se i přes své obtíže v komunikaci docela dobře zařadil mezi ostatní děti. Ve škole se mu líbí a chodí tam rád.

Martínek žije se svojí maminkou a babičkou. Maminka má práci na plný úvazek, a tak Martínka hodně hlídá babička. Když však Martínek přijde ze školy, bývá unavený. Nechce potom dělat úkoly a vzteká se. Ale tyhle stavy se vždycky dají nějak zvládnout.

Jedním z projevů Martínkových obtíží je neschopnost se po delší čas soustředit. Jeho stav proto vyžaduje speciální postupy při vzdělávání a učení. Skvělou pomůckou by pro něj byl iPad, jehož speciální programy umožňují dětem jako je Martínek lépe pochopit vysvětlované informace. Jiné tablety tyto programy bohužel nemají. Maminka si ale pořízení iPadu nemůže dovolit.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě