Matyáškovi na stravné a školné v mateřské škole

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

stravné a školné v MŠ na pět měsíců

Obrázek daru
Bc. Jarmila  Szurmanová
Patron příběhu

Bc. Jarmila Szurmanová

sociální pracovnice

Komentář patrona

S Matyáškem a jeho maminkou jsem se seznámila v rámci sociální práce na obci, při řešení jejich obtížné sociální situace. Matyáš žije jen s maminkou. V době manželství si otec vzal několik bankovních i nebankovních úvěrů, o kterých maminka nevěděla. Po rozvodu přestal kvůli nízkým příjmům úvěry splácet a věřitelé vymáhají dluhy po jeho bývalé ženě. Jediným řešením, jak se dostat z dluhové pasti, byla insolvence. Maminka je zaměstnaná, ale po úhradě základních potřeb a povinných výdajů jí zůstává částka 3 500 Kč měsíčně, ze které není schopna uhradit náklady na celodenní pobyt ve školce. Situace je jako začarovaný kruh… Když nebude Matyáš chodit do školky, nebude mít maminka možnost chodit do práce, vydělávat na jejich životní potřeby a umořovat dluh, který vznikl ne z její viny. Pomoc s úhradou obědů a školného v mateřské škole jí umožní překonat finančně složité období.

Společně jsme vybrali
celou částku 4,200 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Matyášek rád chodí do své školky. Aby tam však mohl zůstat, potřebují s maminkou pomoci s financemi.

Jsem maminka Matyáška, se kterým jsem sama. Matyáš chodí do školky, kde je moc spokojený. I když chodím do práce a někdy i na brigády, nezvládám naši finanční situaci. Hlavním důvodem je insolvence, ke které jsem se rozhodla z důvodu dluhů bývalého manžela. O nich jsem se dozvěděla, až když je přestal splácet a věřitelé je začali vymáhat na mně. Po zaplacení našich základních potřeb a splátek dluhů nám toho na měsíc mnoho nezbývá. Žijeme skromně, ale i tak naši situaci nezvládám dobře. Moc by nám pomohla pomoc s úhradou stravného a školného v mateřské škole, aby tam Matyášek mohl nadále chodit. Vůbec si neumím představit, že by musel skončit. Má školku moc rád, denně mi vypráví, co zažil a s kým si hrál. Navíc potřebuji chodit do zaměstnání, protože bez mé výplaty se neobejdeme.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě