Méně záchvatů a více klidu pro Filípka

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

senzorické vyšetření

Obrázek daru
Mgr. Eva  Benešová
Patron příběhu

Mgr. Eva Benešová

učitelka

Komentář patrona

Filípek nastoupil do naší třídy v roce 2014. Filípek bohužel špatně reaguje na střídání situací a hluk z okolí, mívá záchvaty smíchu, křiku, pláče a zlosti. Při takových situacích odmítá pracovat, nechce se přizpůsobit a nerespektuje strukturu výuky, dělá naschvály a fyzicky obtěžuje spolužáky i pedagoga. Rodiče se o něj výborně starají a snaží se co nejvíce přizpůsobit jeho potřebám. Z některých Filipových reakcí jsou však sami zmateni. Moc by si nyní přáli, aby jejich syn podstoupil senzorické vyšetření. To by mohlo pomoci odhalit vliv okolí na Filípka a tím eliminovat a snad i odstranit následné záchvatové stavy. A protože jim pojišťovny toho vyšetření neuhradí, obrátili se s žádostí o pomoc na Patrona dětí.

Společně jsme vybrali
celou částku 2,600 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Tatínek napsal příběh svého autistického syna, pro kterého je náš svět nepochopitelný

Filípek se narodil v srpnu roku 2002. První roky jeho života jsme se potýkali s opožděným vývojem a ordinace dětského praktického lékaře byla naším druhým domovem. A protože Filípek nemluvil, docházeli jsme s ním také na logopedii. Ve čtyřech letech, kdy se zdálo, že se nic nelepší, nám bylo doporučeno vyšetření v Thomayerově nemocnici. Tam jsme se dozvěděli, že je náš Filípek autista se středně těžkou mentální retardací.

V současné době se potýkáme hlavně s občasnými záchvaty, které se velice těžko zvládají. Bohužel zatím přesně nevíme, co tyto záchvaty spouští, co Filípka v jeho okolí tolik rozrušuje. Odpověď by nám mohlo přinést tzv. senzorické vyšetření, díky kterému bychom mohli odhalit nežádoucí vlivy, které Filípka dráždí, a tím předejít dalším záchvatům. Toto vyšetření bohužel není hrazeno pojišťovnami, a i když se nejedná o závratnou částku, v našem rodinném rozpočtu na něj peníze nejsou. Péče o Filípka je totiž poměrně nákladná a finančně nás dost vyčerpává. Proto prosíme o pomoc.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě