Mirce na kroužek házené

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

náklady spojené s házenkářskou sezónou

Obrázek daru
Markéta  Halaštová, DiS.
Patron příběhu

Markéta Halaštová, DiS.

terénní sociální pracovnice

Komentář patrona

Mirku znám od června roku 2015, kdy jsem s ní a její maminkou začala spolupracovat v rámci terénní asistenční služby. Mirka je veselá, bezprostřední, otevřená a projevuje zájem o nové věci. Ve škole má převážně jedničky a s její výchovou nejsou ani doma, ani ve škole žádné problémy. Maminka má zdravotní omezení, čímž je poznamenáno i společné trávení volného času. Mirka citlivě vnímá nedostatek financí v rodinném rozpočtu, který výrazně ovlivňuje její školní i volnočasové aktivity. Její zapojení ve sportovním klubu házené je pro ni velmi přínosné. Navazuje zde nové sociální kontakty a má pravidelnou pohybovou aktivitu. Bez finanční podpory však nebude moci v házené pokračovat, protože její matka není v současné situaci schopna uhradit vše, co je s docházkou do kroužku spojené. Sportovní kroužek je však pro Mirku moc důležitý. Kamarádské vztahy s děvčaty z klubu ji obohacují, není sociálně uzavřená jen v úzkém kruhu nejbližší rodiny (matka, prarodiče a bratr). Osvojuje si také jiné vzorce chování. Kolektivní sport Mirku rovněž posiluje v zodpovědnosti, spolupráci a dodržování pravidel.

Společně jsme vybrali
celou částku 8,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Aby mohla Mirka i nadále chodit do kroužku, který zbožňuje

Jedenáctiletá Mirka chodí do 5. třídy a se svými spolužáky má moc hezký vztah. Ve škole má pěkné známky a nejvíc ji baví čeština, angličtina a informatika. Svůj volný čas ráda tráví ve společnosti kamarádů a to jak ze školy, tak i z házené. Házená je totiž její velkou láskou.

Když měla Mirka dva a půl roku, zemřel jí tatínek. Od té doby žije jenom s maminkou, ale má ještě staršího brášku. Mirky maminka je už třetím rokem v invalidním důchodu, její pracovní možnosti jsou tak hodně omezené. Maminka se navíc pere s dluhy z minulosti, ale v rámci insolvence vše poctivě splácí. V současné době ji čeká nástup do nové práce. Rodinný rozpočet je však zatím hodně napjatý. Když maminka zaplatí všechny nezbytné výdaje spojené s bydlením, jídlem a školou, už jí žádné peníze nezbývají.

Mirka ale miluje svůj kroužek házené a představa, že by s tím měla přestat, ji upřímně děsí. Pravidelná účast na trénincích stejně jako víkendová soustředění ji velmi naplňují a čas strávený se svými kamarády si moc užívá. Užívá si také hluk, shon a nervozitu, což neodmyslitelně patří ke každému házenkářskému zápasu.

Maminka je ale nyní v situaci, kdy není schopná potřebné náklady spojené s kroužkem házené uhradit. Obrátila se proto na Patrona dětí a jeho dárce s žádostí o pomoc. Pomůžeme?

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě