Míše na tříkolku, která pomůže ke stabilitě těla

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

Tříkolka LOPED; poskytne LOPED-tříkolky, s.r.o.

Obrázek daru
Helena Bečvářová
Patron příběhu

Helena Bečvářová

rodinná přítelkyně

Komentář patrona

Znám Míšu s maminkou od školky, společně i s mojí dcerou jezdíme na pobyty do Sloupu v Čechách. Jsme stále v kontaktu, vzájemně se navštěvujeme. Míša je hodná, veselá a přátelská. Maminka je samoživitelka, její příjem je omezený. Míše byla v šesti měsících diagnostikována těžká mentální retardace. Život jí komplikuje ochablost svalů a další související zdravotní potíže. Pokud se podaří získat pro Míšu speciální tříkolku, pomůže jí to k posílení svalstva a zlepšení stability těla. Navíc bude moci zažívat pocit, že sama dokáže jezdit na kole.

Společně jsme vybrali
celou částku 19,580 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Patnáctileté Míše na speciální tříkolku

Michaelce je nyní patnáct let, žije jen se svojí maminkou v dočasně pronajatém bytě. Na výchově a péči se bohužel otec Míši nijak nepodílí.

Míša se od půl roku přestala vyvíjet stejně jako jiné děti. Po řadě hospitalizací v nemocnicích a nespočtu vyšetření lékaři zjistili, že má Míša ochablé svalstvo-hypotonii, a nikdo v tu dobu nemohl říci, jestli bude někdy chodit. Také jí zjistili poškození sluchového nervu, které způsobuje, že Míša není schopná utvořit souvislou větu a konstatovali, že je Míša celkově mentálně postižená.

Mamince byly navrženy dvě varianty pro budoucnost. Buď Míšu umístit do ústavního zařízení nebo si ji ponechat doma. Maminka samozřejmě svou holčičku vychovává. Znamenalo to ale vzdát se zaměstnání, aby mohla o dceru pečovat naplno. Je tomu tak až do dnešní doby.

Pro Míšu by si její mamka přála kompenzační pomůcku - tříkolku, která by jí pomáhala při zpevňování svalstva a získání lepší stability. V neposlední řadě je to též pomůcka, která se dá vhodně využít při trávení volného času. Míša ho má teď hodně, protože je v aktivitách velmi omezena a nemůže si života užívat naplno.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě