Moničce na kroužek gymnastiky

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

kroužek gymnastiky na školní rok 2018/2019

Obrázek daru
Mgr. Martina  Kroutilová
Patron příběhu

Mgr. Martina Kroutilová

poradce rané péče

Komentář patrona

Moničku i celou její rodinu jsem poznala před rokem, kdy jsem za nimi začala dojíždět jako poradce rané péče k nejmladšímu dítěti. Monička má lehkou mentální retardaci a prvky ADHD. Je pro ni tedy velmi důležité věnovat se pohybu, který ji baví. Do kroužku gymnastiky dochází dvakrát týdně, což je ve všech ohledech skvělé. V rodině jsou nicméně čtyři děti, z nichž každé má určité zdravotní obtíže. To je pro rodinu velmi náročné energeticky, logisticky i finančně. Zajistit celkovou péči o všechny děti není snadné. Rodiče se však velmi hezky starají a snaží se dětem dopřát co nejvíce běžných zážitků. Díky příspěvku na gymnastický kroužek bude mít Monička nadále pravidelný pohyb a možnost navazovat nová a udržovat stávající přátelství, což jí velmi napomáhá v procesu socializace.

Společně jsme vybrali
celou částku 4,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Rodiče vyprávějí příběh svojí postižené dcerky

Monička je devítiletá slečna, která navštěvuje 2. třídu speciální školy. Má lehkou mentální retardaci, epilepsii a znaky ADHD. Překypuje energií, kterou musí využít správným směrem, o což se snažíme. Už tři roky proto dvakrát týdně dochází do gymnastického kroužku, kde vybije svoji energii. Navíc ji to hodně baví.

Financovat jakékoli volnočasové aktivity je ale pro nás hodně náročné. Máme totiž ještě tři děti, které mají také zdravotní obtíže (devatenáctiletý Jarek - DMO, epilepsie, středně těžká mentální retardace; dvanáctiletý Pavlík - lehká mentální retardace, epilepsie; dvouletá Kristýnka 2 roky - strabismus, opoždění psychomotorického vývoje). Zajistit všem dostatečnou péči a financovat různé kroužky a koníčky je občas nad naše finanční možnosti.

V současné době si bohužel nemůžeme dovolit platit gymnastický kroužek. Proto prosíme o příspěvek a pomoc pro naši Moničku.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě