Nemluvné Nelince na komunikační terapii

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

komunikační terapii po dobu 6 měsíců; dar zajišťuje Centrum Terapie Autismu s.r.o.

Obrázek daru
Mgr. Světlana  Drábová
Patron příběhu

Mgr. Světlana Drábová

poradkyně rané péče

Komentář patrona

Nelinka je děvče s narušenou komunikační schopností. Jako poradkyně rané péče poskytuji její rodině podporu a pravidelně je jednou měsíčně navštěvuji. Nelinka obtížně komunikuje s okolím, špatně se orientuje v sociálních situacích, a pokud nerozumí tomu, co se jí říká, dostavují se afektivní stavy chování. Maminka se jí však trpělivě věnuje, pracuje s ní a bere ji na různé terapie, které její dcerku rozvíjejí. Protože jsou ale tyto terapie finančně náročné, chtěla bych vás požádat o příspěvek na tzv. komunikační terapii, která Nelince hodně pomůže. Její financování je bohužel mimo finanční možnosti rodiny.

Společně jsme vybrali
celou částku 21,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh své Nelinky, která se pere s vývojovou dysfázií

Nelinka se narodila jako naprosto zdravé dítě. V jejích dvou letech jsem ji ale s obavami pozorovala a říkala si, že něco není v pořádku. Nelinka totiž nemluvila, na nic neukazovala a někdy mě téměř nevnímala. Vysvětlení toho, proč tomu tak je, přišlo o rok později. Tehdy jí byla diagnostikována receptivní vývojová dysfázie a porucha pozornosti, což se projevuje tím, že nerozumí významu jednotlivých slov a nechápe, jakou funkci má řeč.

Dnes je z Nelinky pětiletá slečna, která se pomalu začíná připravovat do školy. Docházíme spolu na logopedii i neurovývojovou terapii, to ale stále nestačí. Moje dcerka nechápe pohádky, neodpovídá mi, komunikuje jen za pomoci obrázků. Její slovní zásoba odpovídá rok a půl starému dítěti. Začíná se sice rozmlouvat, jde to ale hodně pomalu. Zdravé děti si nové slovo pamatují po druhém nebo třetím poslechu, Nelinka ale musí každé slovo slyšet mnohokrát a ani to není záruka toho, že si ho zapamatuje.

Aby měla vůbec naději, že nastoupí do školy, potřebuje tzv. komunikační terapii. Díky ní by se naučila funkčně používat řeč a jako předškolák dohnala vše, co zatím neumí. Lékaři mi neustále říkají, že se může svého hendikepu zbavit, potřebuje však profesionální pomoc. Protože ale taková terapie stojí na půl roku 21 000 korun, prosím vás o pomoc s jejím financováním. Takový výdaj si teď totiž nemohu dovolit.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě