Nemocnému Vojtovi na školu a denní stacionář

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

roční náklady na školu a denní stacionář Modrý klíč o.p.s.

Obrázek daru
ThMgr. Eva Mikulecká
Patron příběhu

ThMgr. Eva Mikulecká

rodinná přítelkyně

Komentář patrona

Znám Vojtu a jeho rodinu mnoho let. Narodil se s velmi vzácným onemocněním tzv. Sturge-Weberovým syndromem. Jedná se o kombinaci neurologické a kožní poruchy. Vojta trpí také sekundární epilepsií. Je nejstarší ze tří dětí, má ještě dvě sestry (14 let a 6 let). V posledních letech se bohužel rozpadlo manželství rodičů a maminka zůstala s dětmi sama. Vážím si jí a obdivuji, že zvládá péči o nemocného Vojtu.

Vojta nemluví, naopak v posledních letech hodně křičí, je obtížně pohyblivý a je zcela odkázán na pomoc další osoby. S péčí o Vojtu mamince pomáhají i Vojtovy sestry, které se tak od malička přizpůsobují nemocnému bratrovi. Maminka se potýká s finančními těžkostmi, které se po odchodu manžela ještě zvětšily.

Vojta má hezké rodinné zázemí, ale tráví také čas v denním stacionáři Modrý klíč, kde je spokojený. Zároveň je Vojtův pobyt v Modrém klíči jedinou chvílí, kdy se maminka může věnovat dcerkám, jejich školní přípravě a svému zaměstnání. Pokud se rodině dostane Vaší pomoci, budou všichni nadále mít prostor i na sebe a načerpají vždy potřebnou sílu na nesnadnou péči o Vojtíka.

Společně jsme vybrali
celou částku 85,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh svého nemocného Vojty

Vojta se narodil pouze s výraznou skvrnou na obličeji, z čehož ale lékaři po půl roce diagnostikovali závažné onemocnění Sturge-Weberův syndrom, vzácné neurologické onemocnění, které způsobuje vápenatění tkáně mozkové kůry, ztrátu nervových buněk, epileptické záchvaty, křeče a svalové slabosti, vedoucí k velkému vývojovému opoždění a mentální retardaci.

Ve svých 16 letech je Vojtík na úrovni 8měsíčního miminka. Nemluví, není schopen se sám o sebe postarat, je zcela odkázán na péči druhé osoby. Abych zvládala náročnou péči o něj, využívám (na odlehčení a také Vojtovu podporu) služeb denního stacionáře Modrý klíč v Praze. Vojtovi se tam dostává vynikající péče, má zde možnost rehabilitovat, navštěvuje zde už desátým rokem školu. Celkově je tam hezky zvyklý a myslím, že za něj mohu říci, že to tam má rád. Uhradit roční poplatek je však nad mé finanční možnosti. Pokud by tam ale Vojta nedocházel, musela bych skončit v zaměstnání a nezvládala bych finanční chod domácnosti vůbec. Vojtík má dvě mladší sestry, kterým se také potřebuji věnovat. Tak, jak je to nyní, že Vojta stráví den v Modrém klíči a odpoledne se nám vrací domů, můžeme zvládnout potřebné věci, než je zase potřeba věnovat se Vojtovi.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě