Obědy a družina pro Péťu

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

obědy ve školní jídelně a poplatek za družinu

Obrázek daru
Bc. Denisa  Chalupová
Patron příběhu

Bc. Denisa Chalupová

referentka OSPOD

Komentář patrona

Před nějaký časem jsem byla jmenována Petrovým opatrovníkem v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Péťa byl odebrán z péče matky a svěřen do péče babičky. Rodina bohužel nemá dostatek finančních prostředků k úhradě obědů a poplatku za školní družinu. Družina pro Péťu znamená smysluplné trávení volného času ve společnosti svých spolužáků. Školní obědy zase představují jistotu, že Péťa bude mít zdravé a výživné jídlo a nebude ve škole strádat.

Společně jsme vybrali
celou částku 4,664 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh Péti, kterého vychovává babička

Sedmiletý Péťa žije se svými prarodiči. Chvilku bydlel s maminkou, ale protože péči o něj nezvládala, byl jí odebrán. Maminka vedla nezávazný život, užívala návykové látky. Nakonec jí byla diagnostikována psychiatrická porucha. Protože není schopná se o sebe finančně postarat, podporují ji právě babička s dědou.

Finanční situace rodiny bohužel není veselá. Prarodiče se snaží, aby měl Péťa vše, co potřebuje, někdy to ale nestačí. V současné době jim chybí peníze na obědy ve školní jídelně a úhradu družiny, proto požádali o pomoc Patrona dětí. Obojí je pro Péťu velmi důležité. Družina mu umožní trávit svůj čas smysluplně a díky obědům bude mít pravidelně teplý oběd. Péťa letos nastoupil do 1. třídy a je potřeba, aby byl co nejvíce mezi svými vrstevníky.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě