Obědy pro Tobiase, Nicolase a Tamarku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

obědy ve školce a škole

Obrázek daru
Aurélia Balážová
Patron příběhu

Aurélia Balážová

asistentka pedagoga

Komentář patrona

Tobiase, Tamarku a Nicolase znám ze školky a školy, kde působím jako asistentka pedagoga. Děti vyrůstají jenom s matkou, otec je příležitostně navštěvuje. Jedná se o sociálně slabou rodinu, která žije ve vyloučené lokalitě. Dvě děti by měly chodit do školky, protože ale matka nemá dostatek peněz na úhradu obědů, zůstávají doma, což matce neumožňuje nastoupit do zaměstnání. Nejstarší Tobias už sice chodí do přípravné třídy ve škole, bohužel ale ani on obědy zaplaceny nemá. Rozhodla jsem se proto stát patronkou jejich příběhu a požádat o finanční pomoc a podporu pro tuto rodinu.

Společně jsme vybrali
celou částku 1,367 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh dětí, jejichž maminka nemá na zaplacení školních obědů

Tobias (7 let), Nicolas (5 let) a Tamarka (3 roky) žijí v neúplné rodině – stará se o ně jenom maminka. Tatínek se na ně ale občas přijde podívat. Tobias chodí do přípravné třídy v rámci školy, Nicolas s Tamarkou jsou zatím doma s maminkou. Oba by už mohli chodit do školky, maminka si ale nemůže dovolit zaplatit jim obědy. Úhrada obědů je však podmínkou docházky do školky. Tato skutečnost mamince hodně komplikuje situaci, protože se dvěma malými dětmi, které jí přes den nikdo nepohlídá, nemůže chodit do práce.

Pro děti je navíc školka nesmírně důležitá. Díky ní budou mít příležitost poznat své vrstevníky, naučí se fungovat v kolektivu a zařadí se do školního procesu, čímž se zvýší jejich šance na lepší vzdělání.

Rodina žije ve vyloučené lokalitě, kde život není zrovna snadný. Maminka by se časem ráda přestěhovala, z dávek státní sociální podpory na to ale nenašetří. Akutně tak potřebuje nastoupit do práce. Po dlouhém rozvažování se proto rozhodla požádat Patrona dětí a jeho dárce o pomoc s úhradou obědů, díky čemuž by všechny děti konečně mohly chodit do školky.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě