Obědy ve školce pro Tobiáška

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

obědy ve školce

Obrázek daru
Mgr. Tereza  Jílková
Patron příběhu

Mgr. Tereza Jílková

sociální pracovnice OSPOD

Komentář patrona

S rodinou Kristýnky, Tobiáše, Daniela a Veroniky jsem poprvé přišla do kontaktu ve chvíli, kdy se rodina přestěhovala z Prahy do oblasti našeho regionu. Rodiče byli od počátku velmi aktivní v hledání bydlení a zajištění všech potřeb pro své děti. Protože zakrátko musel otec odejít do výkonu trestu odnětí svobody, pracovali jsme od března 2017 s matkou dětí, která v té době byla těhotná s nejmladší Verunkou. Od počátku vyčnívala nad ostatní rodiny, se kterými jsme doposud pracovali, a to jak mírou samostatnosti ve vyřizování záležitostí, hospodaření a vybavování bytu, tak i obrovským odhodláním za každou cenu zajistit péči o své děti. Zahrnovala je obrovskou láskou, kterou jim byla schopna dát i přes náročné období. Po návratu otce z výkonu trestu se zhruba na půl roku situace v rodině stabilizovala, rodičům se podařilo získat větší byt, otec si našel práci. Protože ale rodinu dále doháněly minulé prohřešky, dostala na srpen 2018 předvolání k nástupu trestu odnětí svobody také matka. Rodiče byly potrestáni za činy, ke kterým došlo v době, kdy žili na ulici a v naprosto odlišném režimu. Ani u jednoho se nejednalo o závažné trestné činy. I přesto, že se otec dětí maximálně snaží, je nyní nad rámec jeho schopností zajistit pro děti teplé jídlo, resp. každý den jim vařit tak, aby měly plnohodnotnou stravu. Otec se za pomoci doprovázející organizace učí nakupovat a připravovat jednodušší jídla, ale ještě ho čeká dlouhá cesta. Protože zajišťuje chod rodiny především z rodičovského příspěvku, nezbývají mu peníze na platbu jídla v mateřské školce.

Společně jsme vybrali
celou částku 5,478 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Patronka vypráví příběh Tobiáška a jeho rodiny

V létě nastoupila maminka čtyřletého Tobiáška do výkonu trestu odnětí svobody. Jeho tatínek tak najednou zůstal sám se čtyřmi dětmi. Protože dříve všechno kolem dětí a domácnosti zajišťovala maminka, bylo pro něj mnoho věcí úplně nových. Tatínek ale zabojoval a i když ke svým dětem chvíli hledal cestu, nakonec to dokázal.

S odstupem několika měsíců je jasné, že tatínek situaci zvládl a svým dětem zajistil takové prostředí, kde se cítí doma a v bezpečí. Pro člověka, který nikdy dříve neměl zkušenosti s komunikací s úřady, zajišťováním školní docházky dětí nebo s nákupem potravin, bylo období posledních tří měsíců extrémně náročné.

Protože tatínek nemá nikoho, kdo by mu děti pohlídal, bere je všude s sebou. Dvě děti jsou na něm závislé 24 hodin denně, ale Kristýnka už chodí do školy (2. třída) a Tobiášek do školky.

Tobiášek to má ve školce moc rád, jeho docházka je ale spojená s povinností chodit na obědy. Tatínek bohužel nemůže obědy zaplatit, takže hrozí, že Tobiáška už ve školce nebudou chtít. Příspěvek na obědy by pomohl k tomu, aby měl Tobiášek pořádné jídlo a mohl i nadále navštěvovat známý kolektiv dětí. A alespoň v tomto prostředí zažívat bezstarostnost, kterou doma pod vlivem okolností nemá.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě