Osobní asistence pro Tomáška

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

osobní asistenci k dřevařskému kroužku na školní rok 2018/2019

Obrázek daru
Eva Honková
Patron příběhu

Eva Honková

předsedkyně neziskové organizace Modrá beruška, z.s.

Komentář patrona

Tomáška znám už od jeho 5 let, kdy se maminka aktivně zapojila do aktivit Modré berušky pro děti s autismem. Pomáhám jim shánět finance na osobní asistenci, kterou Tomášek kvůli poruše autistického spektra neustále potřebuje. Znám jeho rodiče i prarodiče, jezdíme společně na relaxační pobyty, které realizuje Modrá beruška. Maminka i babička jsou aktivními členkami a pomáhají nám. Všichni jsou úplně skvělí. Tomášek začal loni chodit do zájmového kroužku, kde pracují se dřevem. Tato aktivita ho velice baví a rodina ho v ní chce podpořit. Tomášek ale nedokáže sám dojet na kroužek a zpět. Také je potřeba, aby na něj během kroužku někdo dohlížel. Osobní asistence je tak pro něj nutností.

Společně jsme vybrali
celou částku 20,210 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Aby mohl Tomášek chodit do dřevařského kroužku, kde to má moc rád

Tomáškovi byl ve třech letech diagnostikován dětský autismus. Ze začátku to bylo hodně složité, ale Tomášek už za svůj život překonal spoustu překážek a určitě zvládne každou další, kterou před něj život postaví.

Dnes je mu 10 let a navštěvuje speciální školu pro autisty. Stále však bojuje s poruchou chování a komunikací. V praxi to znamená, že má velmi omezený slovník, slova ale účelově umí použít. Neumí ale číst, lidem zásadně tyká a nechápe, že každý člověk má svůj osobní prostor, do kterého jiní lidé nevstupují. Aby vydržel u nějaké činnosti, musí být extrémně motivovaný. A to se vždycky nedaří.

V loňském roce naštěstí objevil dřevařský kroužek, a i když manuálně hodně věcí nezvládá, práci se dřevem úplně propadl. Tomášek potřebuje mít 24 hodinový dohled, proto by měl mít na kroužku svého asistenta. Rodina si ale osobního asistenta z finančních důvodů nemůže dovolit. Pojďme jim proto společně pomoci.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě