Péťovi na diagnosticko-logopedický pobyt

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

týdenní diagnosticko-logopedický pobyt; dar zajišťuje Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Obrázek daru
Lenka  Koubková
Patron příběhu

Lenka Koubková

poradkyně rané péče

Komentář patrona

S rodinou malého Petříka spolupracuji v rámci služby rané péče. Pravidelně k nim dojíždím a společně řešíme, jak ho podpořit ve vývoji, který je nerovnoměrný. Největší opoždění pozorujeme v komunikaci, resp. v její verbální složce. Petřík relativně dobře rozumí tomu, co říkají druzí, on sám ale bojuje s tím, že mu povídání moc nejde – je buď nesrozumitelné, nebo si musí pomáhat gesty, mimikou, popř. si vezme na pomoc tablet nebo komunikační knihu. Péťa má skvělé rodiče, kteří ho podporují a ví, že potřebuje na některé věci více času. Mají zkušenost již od staršího synka Honzíka, který má diagnostikovánu vývojovou dysfázii a opožděný psychomotorický vývoj. V rodině mají totiž genetickou zátěž, proto mají oba bratři obdobné problémy. Ty je nejvíce omezují v sociálním začleňování a rozvoji kognitivních dovedností. Rodiče s chlapci pravidelně dojíždějí na logopedickou péči a podporují je pomocí dalších forem alternativní komunikace, bohužel to ale nestačí, protože nemají ucelenou diagnostiku a doporučení se někdy různí. Rodičům však nyní svitla naděje v podobě diagnostického pobyt na Soukromé klinice LOGO v Brně, kde se týden tým odborníků věnuje dítěti a jeho rodině a společně hledají cesty, jak komunikaci podpořit. V rámci tohoto pobytu probíhá komplexní diagnostika a terapie, na které se podílí odborníci jednotlivých lékařských i nelékařských oborů (klinická logopedie, klinická psychologie, foniatrie, neurologie, psychiatrie). Bohužel se ale jedná o poměrně nákladnou záležitost, proto rodiče prosí o finanční podporu.

Společně jsme vybrali
celou částku 10,830 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh Péti, v jehož slovníku je jen 10 slov

S manželem vychováváme dva kluky – šestiletého Honzíka a čtyřletého Péťu. A já bych vám teď ráda pověděla více o mladším Péťovi.

Péťa se potýká s opožděným vývojem hrubé motoriky a řeči. Už jako batole měl problémy s pohybem, sedět i chodit se naučil mnohem později, než je u dětí jeho věku běžné. A pokud jde o mluvení, vystačí si Péťa s 10 slovy. Výrazně preferuje neverbální komunikaci, kdy si vypomáhá gesty, ukazováním a mimikou. Pracujeme také s komunikační knihou a tabletem se speciálním komunikačním programem.

Péťův starší bráška má diagnostikovanou těžkou vývojovou dysfázii a lékaři mají podezření, že je to i Péťův případ. Potvrdit, nebo vyvrátit diagnózu nám může týdenní diagnostický pobyt na logopedické klinice v Brně, kde náš syn podstoupí pod dohledem odborníků řadu různých vyšetření. My, jeho rodiče, se tam pak dozvíme, jak se synkem pracovat a verbálně ho rozvíjet.

Týden na této soukromé klinice stojí 10 830 korun, které bohužel nemáme. A tak prosíme o pomoc vás. Pokud všechny Péťovy problémy odhalíme včas, máme naději, že se jednou rozmluví.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě