Pomůcka pro doučování matematiky pro Anetku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

notebook; dar zajišťuje Mall.cz

Obrázek daru
Lenka Hrabalíková
Patron příběhu

Lenka Hrabalíková

pracovnice OSPOD

Komentář patrona

S Anetkou a její maminkou se znám skrze OSPOD. Anetčin otec s rodinou nežije a maminka je samoživitelka, která pobírá invalidní důchod. Rodina se tak často ocitá ve finanční nouzi. Po uhrazení nákladů na bydlení, jídlo a základní potřeby nezbývá téměř žádná finanční rezerva a jakýkoliv mimořádný výdaj představuje pro rodinu velkou zátěž. Anetce byla diagnostikována dyskalkulie, proto potřebuje doučování z matematiky. Při doučování je ale nutné, aby měla notebook, a to nejen kvůli vyhledávání úkolů na internetu, ale také pro komunikaci se svým učitelem. Notebooky se také častěji využívají ve škole. Maminka Anetky ale bohužel nemá finanční prostředky, ze kterých by notebook pořídila. Rozhodla se tedy obrátit na Patrona dětí, aby se mohla Anetka stále vzdělávat a rozvíjet i v dalších školních dovednostech.

Společně jsme vybrali
celou částku 8,467 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh Anetky, která kvůli specifické poruše počítání bojuje s matematikou

Anetka je veselá dívka, má ráda společenské hry a chodí do 5. třídy. Od začátku školní docházky však měla potíže s matematikou a brzy jí byla diagnostikována dyskalkulie, specifická porucha učení týkající se schopnosti počítat. Anetka má problémy se čtením víceciferných čísel, s číselnými řadami a základními početními operacemi.

Maminka jí proto zařídila jednou týdně doučování prostřednictvím dobrovolníků, na častější doučování rodina nemá peníze, stejně jako na učební pomůcky. Ve škole děti často pracují s notebookem a vyhledáváním úkolů na internetu, Anetka ale vlastní notebook nemá. A protože na něj maminka nemá peníze, rozhodla se požádat o příspěvek prostřednictvím Patrona dětí.

Anetka notebook využije nejen pro běžnou školní práci, ale také pro to, aby mohla být v kontaktu se svým dobrovolníkem na doučování a dál se v matematice zlepšovala.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě