Příspěvek na základní potřeby pro Evičku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

potraviny, hygienické potřeby a nezbytné léky

Obrázek daru
Patron dětí
Patron příběhu

Patron dětí

Komentář patrona

Ocitli jsme se v mimořádné situaci, a proto jsme se rozhodli poskytnout mimořádnými dary pomoc rodinám, které koronavirus uvrhl do stavu náhlé nouze. Pro zveřejnění příběhu a zahájení sbírky nemusí mít žadatelé svoje patrony, protože patronem příběhu jsme my — Patron dětí. Tím celý proces žádosti a zveřejnění příběhu ještě více zrychlujeme, aby se k rodinám a jejich dětem dostala pomoc co nejdříve. To však nic nemění na tom, že všechny žadatele i nadále pečlivě prověřujeme a pomoc se tak dostane jen k těm, kteří ji opravdu potřebují a splní podmínky pro její získání.

Společně jsme vybrali
celou částku 2,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh maminky a dcery, které se ocitly v těžké situaci

Evička bydlí sama se svou maminkou. Právě nastoupila do první třídy, kde prospívala, měla hromadu kamarádů a chodila do kroužku tance. Když kvůli epidemii koronaviru zavřeli školy, nemálo ji to mrzelo. Stýská se jí po kamarádech i po paní učitelce a těší se, až se život vrátí do starých kolejeí.

Její maminka si také zoufá, protože zavřeli komunitní centrum, kde před epidemií pracovala jako sociální pracovnice. Rozeslala životopisy, kam mohla, ale žádná výběrová řízení neprobíhají, a i kdyby ano, bylo by obtížné sloučit péči o Evičku a nástup do zaměstnání.

Za pár měsíců už nebudou mít maminka s dcerou z čeho žít. Stejně jako mnoho rodin se i tato ocitla v krizi, ale díky nám nejsou v té těžké situaci samy. Pojďme jim přispět na potraviny, léky a hygienické potřeby.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě