Pro Ivanku na kroužky v ZUŠ

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

Roční školné na výtvarný a literárně-dramatický kroužek

v ZUŠ Horažďovice

Obrázek daru
Mgr. Pavla Skalová
Patron příběhu

Mgr. Pavla Skalová

Poradkyně rané péče Diakonie ČCE

Komentář patrona

S rodinou paní Ivany spolupracuji v rámci služby raná péče asi půl roku. Důvodem žádosti o zapojení do projektu je jejich těžká rodinná situace. Maminka Ivana sama trpí epilepsií a stará se o čtyři děti s různým postižením. Ráda bych dopřála její talentované Ivance možnost rozvíjet její dovednosti v kroužcích na ZUŠ.

Společně jsme vybrali
celou částku 4,400 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Výtvarný a literárně-dramatický kroužek pro Ivanku

Ivance je 8 let. Má diagnostikovanou poruchu pozornosti s hyperaktivitou (tzv. ADHD), která patří mezi vývojové poruchy. Objevuje se v dětství a vyznačuje se abnormální aktivitou, zvýšenou dráždivostí a nepozorností. Ivanka už dva roky dochází do ZUŠ do literárně-dramatického kroužku. V červnu navíc úspěšně složila talentové zkoušky na výtvarný obor, do kterého by se také ráda zapsala.

Její maminka Ivana zůstala na všechno sama. Kromě Ivanky vychovává ještě další tři děti – sedmnáctiletého Dana, jedenáctiletého Vašíka, který má diagnostikovanou poruchu autistického spektra, a osmnáctiměsíčního Péťu, který má opožděný psychomotorický vývoj. Jeho vývoj v tuto chvíli odpovídá desetiměsíčnímu dítěti. Aby toho nebylo na jednu rodinu málo, sama maminka trpí epilepsií, která ji velmi omezuje v pracovním uplatnění.

Nejstarší syn studuje učební obor, Vašík a Ivanka docházejí do základní školy (Vašík s podporou asistenta pedagoga). Rodina žije v městském bytě, který je velký, takže děti tu mají dost prostoru. Nevýhodou je vytápění kamny na uhlí. Po celé topné období tak musejí vynášet uhlí do druhého patra. To naštěstí zastává nejstarší syn Dan. Byt je na úplném okraji města a Ivanka s Vašíkem tak musí každý den docházet asi 3 kilometry do školy. Kvůli jejich diagnózám není možné, aby cestu absolvovali sami.

Běžný den paní Ivany pak vypadá tak, že ráno odvede děti do školy, dopoledne se věnuje rehabilitaci s Péťou, po obědě jde opět pro děti do školy a několikrát týdně je navíc doprovází na kroužky. Právě kroužky jsou ale něco, co paní Ivana považuje za velmi důležité pro rozvoj svých dětí – dosud se snažila volit takové, které by nebyly příliš velkou finanční zátěží. Pomozte mamince Ivaně v její nelehké situaci. Přispějte prosím malé Ivance na kroužky a dopřejte jí tak možnost rozvíjet dál svůj talent.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě