Pro Jáchyma na léčebnou terapii Kosmík

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

4týdenní terapii „KOSMÍK“ spojující klasickou rehabilitaci s nejnovějšími objevy na poli neurologie a neuroplasticity mozku.

Terapie probíhá na neuroklinice AXON.

Obrázek daru
Silvana  Terzinská
Patron příběhu

Silvana Terzinská

Komentář patrona

S rodiči Jáchyma jsme blízcí přátelé. Snažím se jim v jejich těžké situaci pomáhat. Jako aktivistka se také ve volném čase snažím získávat finanční prostředky sociálně slabším rodinám. Jáchymka jsem poznala před rokem a jeho příběh mě natolik dojal, že jsem se rozhodla přiložit ruku k dílu a pomoci jeho rodině ke zlepšení kvality jeho i jejich života.

Společně jsme vybrali
celou částku 56,880 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Na neurorehabilitační program, který pomůže Jáchymovi postavit se na nohy

Jáchymkovi je 5 let a trpí silnou retardací, epilepsií a navíc poruchou myelinizace týlního mozkového laloku, která mu způsobuje výrazné omezení v pohybu. Jáchymek tak není soběstačný. Nezvládá se sám obléci, najíst ani vykonat pravidelnou hygienu. Potřebuje tak asistenční péči. V případě, že rodičům odpadne hlídání nebo je potřeba nějakým způsobem jednorázově pomoci, ráda jim s Jáchymkem pomáhám. Rodinu velmi ráda navštěvuji, s jejich mladší a bohudík zdravou dcerou (4 roky) i s Jáchymem si velice rozumím, společně si hrajeme a užíváme volný čas. Ráda bych pro Jáchymka s vaší pomocí získala finanční prostředky na jeho léčbu.

Jáchym má za sebou již léčbu pomocí Vojtovy metody, hipoterapie, canisterapie, ergoterapie i lázní, avšak nejlepší výsledky přinesla terapie na neurorehabilitační klinice Axon. Tady Jáchymek od jara 2016 absolvoval již tři měsíční léčby s obrovským úspěchem. Bohužel jsou náklady na léčbu příliš vysoké na to, aby si jejich pravidelnost mohla rodina dovolit. Společně ale můžeme Jáchymovi umožnit, aby v terapiích pokračoval a pomoci mu postavit se na nohy.

Stavebním kamenem terapie Kosmík, která Jáchymovi tak pomohla, je intenzivní neurorehabilitační program (dle konceptu TheraSuit). Výsledným efektem je posun ve vývojových etapách motoriky. Například dítě, které bylo schopno pouze přetočení z boku na bok, je schopno plazení a lezení; či pacient chodící o dvou francouzských berlích je schopen samostatné chůze.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě