Rehabilitace Feldenkraisovou metodou pro Fabiánka

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

intenzivní týdenní terapii Feldenkraisovou metodou; dar zajišťuje Petra Oswaldová

Obrázek daru
Radka  Zonygová
Patron příběhu

Radka Zonygová

rodinná přítelkyně

Komentář patrona

Rodinu Fabiánka znám už hodně dlouho. S maminkou jsme velmi dobré kamarádky a máme podobně staré holčičky, které se rády navštěvují. Když maminka přišla s tím, že do jejich rodiny přibude kluk, moc jsme se na něj těšili. Fabík se asi také nemohl dočkat, a tak se narodil o něco dříve. Jeho rychlý příchod na svět s sebou bohužel přinesl spoustu komplikací, které mu znesnadňují život. Je to ale velký bojovník, který se chce vyrovnat zdravým dětem a společně s nimi dovádět. Jeho rodiče se snaží jeho hendikepy co nejvíce minimalizovat, takže mu nakupují drahé rehabilitační pomůcky, vozí ho na terapie, navštěvují specialisty po celé republice, vzdělávají se na seminářích. To vše Fabiánka posouvá po malých krůčcích kupředu. Všechny pomůcky, terapie i vzdělávání však rodiče stojí nemalé peníze. Proto jsem se rozhodla je podpořit jako patronka jejich příběhu a požádat vás o příspěvek na rehabilitace Feldenkraisovou metodou, které jsou ze všeho, co už Fabiánek podstoupil, nejúčinnější.

Společně jsme vybrali
celou částku 20,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh svého synka, který se se svými zdravotními problémy pere jako lev

Šestiletý Fabiánek se narodil nečekaně brzy kvůli odloučené placentě. V důsledku svého překotného příchodu na svět bojoval a stále bojuje s řadou zdravotních problémů, které mu komplikují život. Má diagnostikovaný hydrocefalus, jež se projevuje hromaděním mozkomíšního moku v mozku, proto mu byl voperován V-P shunt, který mok odvádí do žaludku, kde se vstřebává. Trápí ho také dětská mozková obrna se spasticitou pravé ruky a hypotonií, která se projevuje svalovou ochablostí celého těla. Fabiánek se bohužel potýká i se závažným epileptickým onemocněním zvaným Westův sydrom, jež je doprovázeno těžkou mentální retardací.

První dny, týdny, měsíce pro nás byly nesmírně náročné. Prognózy nebyly dobré a předpovídaly, že Fabiánek bude dítkem upoutaným na lůžku. My jsme se ale s jeho tatínkem rozhodli, že uděláme všechno pro to, aby se nic takového nestalo. Učili jsme se, jak s Fabiánkem cvičit, chodili jsme s ním na pravidelné rehabilitace, zkoušeli jsme a testovali nové postupy a metody, které našeho synka postupně posunovaly vpřed. Podařilo se nám nastartovat jeho imunitní systém a zklidnit ten nervový, podporujeme smysly. Fabiánek se díky rehabilitacím dokáže už posadit a pokouší se sám postavit. Konečně se u něj projevila zvědavost a zájem.

Rádi bychom Fabiánkovi dopřáli všechnu odbornou péči na světě, bohužel jsme ale limitování penězi. Nedávno jsme však objevili rehabilitaci Feldenkraisovou metodou a rozhodli se, že do ní investujeme poslední úspory. A nelitujeme. Tato metoda zlepšuje sebeuvědomění, funkčnost a provedení pohybu. Fabiánek pravidelně absolvuje týdenní intenzivní pobyty, a to hned několikrát do roka, což je způsob, který mu nejvíce pomáhá. Po každém takovém pobytu vidíme zlepšení, kdy si například dokáže lépe sám někam vylézt. Zlepšení pohybu má skvělý vliv i na komunikaci. Fabiánek zatím nemluví, po rehabilitaci Feldenkraisovou metodou se ale výrazněji projevuje prostřednictvím různých zvuků.

Protože vidíme, že tato metoda oproti jiným opravdu funguje, chtěli bychom ji našemu synkovi dopřát co nejčastěji. Protože je to však pro nás finančně náročné a nemůžeme si teď takový výdaj dovolit, prosíme o pomoc vás.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě