Rehabilitace TheraSuit pro Radečka s DMO

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

rehabilitace metodou TheraSuit na 14 dní; dar zajišťuje Centrum Hájek z.ú.

Obrázek daru
Mgr. Hana  Marková
Patron příběhu

Mgr. Hana Marková

speciální pedagog

Komentář patrona

Radečka jsem poznala v SENs. z.z., Centru péče o děti s vývojovou poruchou, jehož služby rodina využívá už třetím rokem. Naše spolupráce probíhá jak v rovině speciálně pedagogické péče, tak v rovině sociálních služeb (sociální rehabilitace). Zaměřujeme se zejména na podporu Radečkova psychomotorického vývoje, a to hlavně v rovině předškolních dovedností a posilování jeho kognitivních funkcí. Rodina dochází také na skupinky pro rodiče a děti, kde se Radeček učí navazovat alespoň jednoduché sociální výměny s druhými dětmi. Radeček má vzhledem ke svým diagnózám řadu vážných problémů. Kromě dětské mozkové obrny, která vede k poruše hybnosti, má diagnostikovanou také lehkou mentální retardaci, a tak u něj dochází k opoždění celého psychomotorického vývoje. S tím, jak roste, je však potřeba posilovat dovednosti potřebné pro budoucí školní vzdělávání a roli žáka. V této rovině má opět veliký význam rehabilitace a procvičování jemné motoriky. Současně s tím je ale nezbytné cvičit také např. dovednosti pracovního chování, percepční dovednosti, předčíselné představy, abstraktní usuzování a další důležité schopnosti dítěte. Rodiče s Radečkem pravidelně jezdí na čtrnáctidenní rehabilitace do Centra Hájek, kde díky tamějším rehabilitačním programům Radeček cvičí nejen dovednosti lokomoce a hrubé motoriky, ale posiluje také dílčí kompetence jemné motoriky a učí se pobývat bez přítomnosti rodičů v dalším sociálním prostředí. Rehabilitační programy Centra Hájek jsou klíčové nejen pro zlepšení pohybových kompetencí dítěte, ale mají veliký význam také pro budoucí zařazení chlapečka mezi vrstevníky v rámci budoucí školní docházky. Důležitý je především nácvik pohybových dovedností, sebeobsluhy, ale také úkony jemné motoriky v rovině práce s pomůckami, úchop psacího náčiní atd. Rehabilitační programy jsou však nákladné, proto rodiče prosí o pomoc s jejich dalším financováním.

Celou částku se sice nepodařilo vybrat, s rodinou dítěte jsme ale našli způsob, jak za vybranou částku 12200 Kč pořídit alespoň část daru. Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh svého synka

Šestiletý Radeček byl od narození neklidné miminko. Pořád plakal a oproti svým vrstevníkům byl motoricky pozadu. Plazit se začal až v osmnácti měsících a hodně dlouho poté nic dalšího nesvedl. Věděla jsem, že je něco špatně, až v jeho dvou letech a dvou měsících jsem se však dozvěděla, jak moc špatné to je. Do Radečkova života vstoupila diagnóza dětské mozkové obrny s postižením nohou a levé ruky.

Za poslední dva roky Radeček udělal velký pokrok. Denně s ním cvičíme doma, dvakrát v týdnu jsme u fyzioterapeutky a na hiporehabilitaci (terapie s využitím pohybu koňského hřbetu), jednou týdně se Radeček potkává s ergoterapeutkou. Pravidelně jezdíme i na intenzivní hiporehabilitační pobyty, třikrát až čtyřikrát ročně potom Radeček absolvuje čtrnáctidenní rehabilitaci TheraSuit v Centru Hájek.

Díky tomu všemu si postupně dokázal bez pomoci kleknout a v kleku se udržet, začal lézt po čtyřech a od jeho pěti let zkoušíme první krůčky s chodítkem. K samostatné chůzi má sice ještě daleko, věřím však, že jsme na dobré cestě. Radeček se navíc ohromně snaží, hezky spolupracuje a u cvičení už nebrečí. Každý měsíc jeho tělo sílí.

Ráda bych mu v létě znovu dopřála rehabilitaci TheraSuit, která mu pomáhá mnohem víc než původní lázeňská léčba. Bohužel se ale jedná o velký výdaj, který si už nemůžeme dovolit. TheraSuit čeká Radečka i na jaře, na to jsme zvládli ušetřit, na letní opakování už nám však peníze nezbývají. A tak vás moc prosím o pomoc, dalších 54 000 korun teď s manželem dohromady nedáme.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě