Rovnátka pro Natálku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

rovnátka

Obrázek daru
Luděk  Beneš
Patron příběhu

Luděk Beneš

klíčový pracovník - Centrum podpory pěstounských rodin

Komentář patrona

Paní Petru a Natálku, která u ní žije v pěstounské péči, znám z pravidelných schůzek v rodině, táborů a vzdělávacích pobytů pěstounů pořádaných Centrem podpory pěstounských rodin PREVENT 99. Natálce se ve třech letech rozpadla rodina, dva roky potom strávila v dětském domově. Od pěti let je v pěstounské péči paní Petry. Natálka nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči a tyto těžkosti ovlivňují její dětství a dospívání. U svých pěstounů má Natálka dobré zázemí, avšak na rovnátka, která nehradí zdravotní pojišťovna a která jí doporučil ošetřující stomatolog, by se musela rodina zadlužit. Rovnátka Natálce pomohou nejen ze zdravotního hlediska, ale také zvýší její sebevědomí.

Společně jsme vybrali
celou částku 39,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Pěstounka vypráví příběh Natálky

Natálku mám v pěstounské péči od roku 2015. V roce 2011 se Natálka ocitla v dětském domově z důvodu absentující péče její matky. Po ročních soudních jednáních jsme ji spolu s biologickým tatínkem dostali do péče. V červenci roku 2015 mu však lékaři diagnostikovali agresivní rakovinu plic a v září 2015 zemřel. Protože Natálka vyrůstala se mnou a s tatínkem, zažádala jsem o pěstounskou péči a bylo mi vyhověno.

Natálka je moc šikovná, velmi dobře se učí, hraje na flétnu, zpívá v pěveckém sboru a tančí v píseckém tanečním klubu Louisiana. Ráda by jednou byla učitelkou. Myslím, že by si zasloužila, aby se ji dařilo co nejlépe a na všechny rány osudu mohla zapomenout. Přeji si, aby z ní vyrostla sebevědomá slečna, která uskuteční svoje plány a sny. Rovnátka, která jí předepsal stomatolog, by tedy narovnala nejen její zoubky, ale i její vnímání sebe samotné. Z prostředků, které máme k dispozici, však plánované náklady na rovnátka nejsme schopni dát dohromady.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě