Sašence na stabilní a bezpečný domov

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

kauci a první nájem

Obrázek daru
Mgr. Jarmila  Studeníková
Patron příběhu

Mgr. Jarmila Studeníková

terénní sociální pracovnice

Komentář patrona

S maminkou Alexandry, které doma i ve škole nikdo neřekne jinak než Saša, spolupracuji z pozice terénní sociální pracovnice od roku 2016. Sašu tedy znám více než tři roky a musím říct, že za tu dobu ušla velký kus cesty - vyrůstá z ní šikovná mladá slečna. Významným a zároveň nesnadným úkolem maminky je připravit Sašenku co nejlépe do života. Saša se totiž narodila předčasně s vážnými zdravotními komplikacemi a nachází se v pásmu lehké až středně těžké mentální retardace. Otec Saši s rodinou nežije, maminka ji tak vychovává sama. Saša je integrovaná na základní školu s pomocí asistentky pedagoga. Se svými spolužáky si však nerozumí, vrstevníci nechápou její hendikep a její zvláštnosti. Maminka proto plánuje přestup dcerky na základní školu praktickou, kde by se konečně mohla cítit jako platný člen třídního kolektivu. Maminka je zaměstnána na pozici pracovníka v sociálních službách v přímé obslužné péči, pobírá příspěvek na péči ve 2. stupni závislosti, příspěvek na mobilitu a výživné. Je velmi šikovná a aktivní, za dobu naší spolupráce vyřešila téměř všechny své obtíže, mimo jiné také dluhovou otázku – momentálně se nachází v osobním oddlužení. Po finanční stránce to ale nemá snadné. Aktuálně ji nejvíce trápí otázka bydlení. Část rodinného domu, kterou Saša s maminkou obývá, je v naprosto dezolátním stavu. Vlhké zdivo, plíseň na všech stěnách, praskající strop, nedostatečná izolace a náročný otop nejsou adekvátními a zdravými podmínkami pro zdraví rodiny. Vlastníci domu odmítali jakékoli stavební úpravy, nyní se mezi sebou nedokáží shodnout, proto dům nabídli k prodeji. Děvčata se tak v nejbližší době budou muset odstěhovat. Maminka zažádala o městský byt ve městě, kde jsou k dispozici odborníci a lékaři, ke kterým Saša pravidelně dochází, a také speciální škola, kam by maminka Sašu ráda zapsala. Bohužel v dohledné době není možnost byt z kapacitních důvodů města získat. Proto je pro Sašu a její maminku jedinou možností najít si jiné bydlení formou tržního nájmu. Maminka však nemá k dispozici finanční prostředky na kauci, proto se společně obracíme na Patrona dětí s žádostí o pomoc.

Celou částku se sice nepodařilo vybrat, s rodinou dítěte jsme ale našli způsob, jak za vybranou částku 21000 Kč pořídit alespoň část daru. Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh Sašenky, kterou čeká operace

Sašenka je moje třináctiletá dcerka, kterou vychovávám sama. Naštěstí mi hodně pomáhá babička, bez ní si náš život vůbec nedokážu představit. Sašenka má ráda zvířátka, baví ji se o ně starat, a ráda si hraje venku.

Sašenka se narodila předčasně s řadou zdravotních komplikací. Je v pásmu lehkého až středně těžkého mentálního postižení spojeného s ADHD. Od jejího narození s ní pravidelně navštěvuji kardiologa, neurologa i ortopedii a právě ortopedické problémy nás nyní trápí nejvíc. Sašenka loni absolvovala operaci levé nohy, letos na podzim ji čeká operace druhé nohy. Deset týdnů po operaci by měla ležet doma, momentálně ale hrozí, že žádné „doma“ nebude.

Dům, ve kterém bydlíme, se totiž jeho majitelé chystají prodat. Zatím přesně nevím, kdy se budeme muset vystěhovat, určitě to ale bude letos. Snažím se proto najít vyhovující bydlení nejen pro mě a Sašenku, ale také pro babičku. Ta mi totiž Sašenku hlídá, když jsem v práci, takže chci, aby bydlela s námi.

Ráda bych se kvůli Sašence přestěhovala do města, kde by měla možnost navštěvovat speciální školu. Zatím chodí do běžné základní školy, kde má k sobě asistentku pedagoga, není to ale pro ni to nejlepší. Kvůli tomu, že má Sašenka jinou výuku, je vyřazena z kolektivu svých spolužáku. Ti ji mezi sebe neberou také proto, že je jiná – nechápou ji. Sašenka je ale společenská a kamarádi jí moc chybí. Ve speciální škole by byla mezi dětmi, se kterými toho má hodně společného. Jsem přesvědčená o tom, že by tam byla šťastnější.

Už nějaký čas mám zažádáno o městský byt, jeho přidělení je však zatím v nedohlednu. Protože nás už hodně tlačí čas, hledám byt v soukromém vlastnictví, bohužel ale finančně nedosáhnu na kauci. Jsem zaměstnaná jako pracovnice v sociální službách, potýkám se ale s insolvencí, takže disponuji jen omezenými finančními prostředky. A proto vás moc prosím o pomoc. Váš finanční dar mi pomůže zajistit Sašence bezpečný domov, kde se bude moci zotavovat po náročné operaci.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě