Senzorické pomůcky pro autistku Barborku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

senzorické snoezelen pomůcky pro autistické dítě (míček k mazlení, luminiscenční náladová kostka, bublinkové zrcadlo s měkkým rámem apod.); dar zajišťuje PROLIFE s.r.o.

Obrázek daru
Daniela  Urbášková
Patron příběhu

Daniela Urbášková

sociální pracovnice

Komentář patrona

Barborčinu pěstounskou rodinu doprovázím jako jejich klíčová pracovnice a jezdím k nim na pravidelné návštěvy. Barborka má nyní 7 let a vyžaduje nepřetržitou péči a dohled. Trpí těžkou mentální retardací, autismem, epilepsií, špatně komunikuje, neudržuje čistotu a je na plenách. Je ale velmi živá a často se u ní projevují agresivní výpady vůči okolí a sebepoškozování. Pěstouni s ní navštěvují lékaře specialisty např. na neurologii, alergologii, očním i jinde. Barborce věnují veškerý svůj čas, pomáhají i jejich biologické děti. Je to pro ně nesmírně těžké, přesto se nikdy nezmínili o tom, že by náročnou péči o ni ukončili. Statečně se vyrovnávají s přicházejícími komplikacemi, snaží se je řešit, a Barborce poskytují láskyplnou péči. Nyní by jí rádi zařídili dětský pokoj se speciálními senzorickými úpravami, které Barborčin stav vyžaduje. Nakoupení speciální senzorických pomůcek je ale nad jejich finanční možnosti, proto se na vás společně obracíme s prosbou o pomoc.

Společně jsme vybrali
celou částku 38,085 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh Barborky, která vyrůstá v pěstounské rodině

Sedmiletá Barborka neměla snadný start do života. Po svém narození byla umístěna do kojeneckého ústavu, protože její biologická matka brala drogy a o svoji dceru se nezajímala. Naštěstí našla domov u pěstounské rodiny, která si ji vzala v jejích čtyřech letech jako nemluvící děvčátko na plenkách, což bohužel přetrvává doposud.

Barborka si prošla řadou vyšetření, která odhalila autismus se silným afektivním chováním. Má také sklony k sebepoškozování a je agresivní vůči ostatním. K tomu trpí reaktivní poruchou přítulnosti (neschopnost udržovat si stabilní citové a sociální vztahy, neadekvátně reaguje na své okolí), strabismem (šilhání), jednostrannou hluchotou, epilepsií a astmatem. Její matka jí k tomu ještě přidala fetální alkoholový syndrom. Jedná se o soubor tělesných a mentálních vývojových vad, které vznikají následkem nadměrné konzumace alkoholu v těhotenství. Hlavním příznakem je trvalé poškození centrální nervové soustavy, zejména mozku, což u Barborky vyústilo v těžkou mentální retardaci a poškození růstu.

Barborka má opakované agresivní záchvaty, při nichž napadá osoby ve svém okolí, tahá je za vlasy, plive na ně a křičí, což špatně nesou další dvě děti, které s ní sdílí pokoj. Pěstouni tak potřebují vytvořit pokojíček jenom pro Barborku. Prostor pro něj mají, chybí jim ale dostatek peněz na to, aby ho vybavili zdravotními pomůckami, relaxačními prvky a speciálními hračkami, kterým se souhrnně říká senzorické pomůcky Snoelezen. Pokud jsou v místnosti vhodně rozmístěny, slouží ke stimulaci smyslů, ale také k diagnostickým, terapeutickým a výukovým účelům a relaxaci. Patří mezi ně například luminiscenční náladová kostka, která navozuje pocit klidu a bezpečí, senzorické akvárium, optická vlákna, osvětlená psací deska a mnoho dalšího.

Péče o Barborku není pro pěstouny snadná, ale dělají všechno pro to, aby jí dopřáli tu nejlepší možnou péči. Na speciální senzorické pomůcky ale peníze nemají. Pojďme jim na ně přispět. Naši pomoc si zaslouží.

P. S. Jméno dítěte v příběhu bylo změněno.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě