Škola v přírodě pro Nelinku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

školu v přírodě

Obrázek daru
Bc. Lenka Hurtová
Patron příběhu

Bc. Lenka Hurtová

terénní sociální pracovnice

Komentář patrona

Nelinku znám více než 4 roky díky spolupráci její rodiny se sociálně aktivizační službou. Pomáhala jsem jí s přípravou na zápis do 1. třídy, nyní se už do školy zvládá připravovat s maminkou. Nelinku to ve škole moc baví a ráda by jela se svými spolužáky na školu v přírodě, kde by zažila organizované hry a soutěže, upevnila své místo v třídním kolektivu a užila si krásné přírody. Maminka, která sama vychovává 5 dětí, si však výdaj v podobě školy v přírodě nemůže dovolit. Proto se s mojí podporou obrací na Patrona dětí s žádostí o finanční příspěvek.

Společně jsme vybrali
celou částku 3,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Nelinka by ráda jela na školu v přírodě, maminka samoživitelka na to však nemá peníze

Devítiletá Nelinka chodí do 3. třídy. Ve škole to má moc ráda, a to hned z několika důvodů. Jednak se ráda dozvídá nové věci, takže se do všech předmětů připravuje s velkou chutí. A pak tam má spoustu kamarádek, se kterými tráví i volný čas.

Zanedlouho se celá její třída chystá na školu v přírodě a Nelinka by samozřejmě také ráda jela. Maminka, která se sama stará o 5 dětí, ale školu v přírodě zaplatit nemůže. V rodinném rozpočtu už na ni nezbývají peníze. Veškerý příjem totiž vystačí jen na úhradu bydlení, stravy, pomůcek do školy a výdajů spojených s insolvencí, kterou maminka už čtvrtým rokem poctivě splácí.

Protože však nechce Nelinku o týden plný dobrodružství ochudit, obrátila se s žádostí o pomoc na Patrona dětí. Pomůžeme?

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě