Školka a obědy pro Adámka

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

školkovné a obědy v mateřské škole

Obrázek daru
Bc. Ladislava  Pošvová
Patron příběhu

Bc. Ladislava Pošvová

terénní pracovnice sociálně aktivizační služby

Komentář patrona

Jsem terénní pracovnice sociálně aktivizační služby v organizaci Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Od února tohoto roku pracuji s prarodiči, kteří mají v péči svá tři vnoučata. Prarodiče potřebují podporu při komunikaci s úřady, se školou i emocionální podporu. Do rodiny docházím dle potřeby, nejméně jednou za 14 dní. Děti tedy vídám celkem pravidelně. Jsou šikovné, citlivé, s prarodiči mají vybudovaný silný vztah. Babička s dědou se o vnoučata velice dobře starají, vytvořili pro ně bezpečný domov. Teď však potřebují pomoc s úhradou školkovného a obědů ve školce pro Adámka. Pojďme je společně finančně podpořit.

Společně jsme vybrali
celou částku 6,231 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Babička vypráví příběh svého malého vnoučka

Pětiletý Adámek je šikovný a snaživý kluk, který nám byl spolu se svými dvěma sourozenci počátkem tohoto roku svěřen do péče. S manželem jsme jeho prarodiče ze strany otce. Ke svěření došlo na náš návrh a důvodem bylo zanedbávání výchovy dětí ze strany rodičů. Děti se často potulovaly samy po městě, bývaly hladové. Teď už jsou naštěstí v bezpečí u nás.

Naše rodina nyní žije pouze ze starobních důchodů, přídavků na děti a příspěvku na bydlení. Naše finanční situace je tak hodně nepříznivá a není v našich možnostech pravidelně platit školní obědy a školkovné pro Adámka. Vzhledem k našemu věku (oba máme přes sedmdesát let) už ani nemáme možnost přivýdělku a rodiče dětí neplatí soudem stanovené výživné.

Pokud se podaří vybrat dost peněz na pokrytí obědů a poplatku na školku pro Adámka, budeme moc šťastní. Předem vám moc děkujeme za pomoc.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě