Školka a stravné pro neposedu Jarečka

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

školné a stravné v mateřské logopedické škole do konce školního roku

Obrázek daru
Mgr. Simona  Malaníková
Patron příběhu

Mgr. Simona Malaníková

terénní sociální pracovnice

Komentář patrona

Do rodiny Jarečka docházím jako terénní sociální pracovnice již druhým rokem. Jarečkova maminka se v červnu ocitla v pracovní neschopnosti, výhledově bude práce neschopná dlouhodobě. To se bohužel neblaze promítá do rodinného rozpočtu. Rodina se navíc musela v srpnu přestěhovat do nového nájmu, což je finančně také velmi zatížilo. Jareček je malý neposeda, který velmi potřebuje školku a dětský kolektiv. Kvůli řečové vadě dochází do logopedické školky a je v jeho zájmu, aby tuto školku navštěvoval i nadále. Maminka však musí hradit obědy a školné, což je pro její rozpočet nemalé zatížení. A jelikož je na vše sama, ráda bych jí touto cestou pomohla.

Společně jsme vybrali
celou částku 8,018 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka samoživitelka vypráví příběh svého Jarečka

Čtyřletý Jareček je neustále v pohybu. Baví ho běhat venku, rád si ale také maluje a hraje s autíčky. Velkým vzorem je mu jeho starší bráška, který chodí druhým rokem na učiliště. Jareček trpí vadou řeči, zatím téměř nemluví a dorozumívá se především ukazováním, proto chodí do logopedické školky. Aby však mohl do školky docházet i nadále, musím uhradit 8 018 korun za školkovné a stravné. Já si ale nic takového nemůžu aktuálně dovolit.

Po skončení rodičovské dovolené jsem si našla práci, která mě opravdu baví. Bohužel jsem už čtvrtý měsíc v pracovní neschopnosti a ještě nějakou dobu budu. Kvůli sníženému příjmu mám tak na zajištění domácnosti a potřeb dětí mnohem méně peněz. Dříve jsem školku i stravné platila z dávek hmotné nouze, teď už na ně ale nemám nárok. K tomu splácím dluhy, které mi zanechal otec staršího syna, což pro mě jako samoživitelku není snadné.

Pro Jarečka je logopedická školka opravdu důležitá a pokud by do ní musel přestat docházet, mohl by vývoj jeho řečových dovedností stagnovat. Aby k tomu nedošlo, potřebuji vaši pomoc. Sama mu školkovné a stravné zaplatit nemůžu.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě