Školkovné a stravné pro Danečka

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

školkovné a stravné v mateřské škole

Obrázek daru
Bc. Lenka Hurtová, DiS.
Patron příběhu

Bc. Lenka Hurtová, DiS.

terénní sociální pracovnice

Komentář patrona

Malého Danečka jsem poznala v jeho domácnosti při spolupráci jeho rodičů se sociálně aktivizační službou. Pomáhám jim řešit jejich tíživou finanční situaci. Daneček je usměvavý chlapec, který má pět starších sourozenců a jednoho mladšího. Bojuje se zdravotními problémy, i přesto je to ale aktivní kluk, který chodí rád do školky. Rodiče si však nemohou dovolit nadále hradit školkovné a stravné. Jeho tatínek je opakovaně nemocný a dlouhodobá pracovní neschopnost se odráží na výši příjmů. Navíc splácí insolvenci. Maminka je s nejmladším dítětem na mateřské dovolené. Rodina bohužel nedosáhne na dávky ze systému hmotné nouze, peněz je tak v rodině zoufale málo. Proto se obrací s důvěrou na Patrona dětí a věří, že se peníze na školkovné a stravné pro Danečka podaří vybrat touto cestou.

Společně jsme vybrali
celou částku 6,966 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh Danečka, jehož rodina se nachází ve finanční tísni

Čtyřletý Daneček je malý čertík, který ze všeho nejraději jezdí na kole a hraje si na pískovišti. Moc rád má také procházky, a to jak se svojí rodinou, tak i s kamarády ze školky.

Daneček vyrůstá se svými rodiči a šesti sourozenci. Tatínek sice pracuje, momentálně však prochází procesem oddlužení, maminka je aktuálně na mateřské dovolené. A protože mají dohromady sedm dětí, není pro ně snadné to finančně zvládnout.

Maminku s tatínkem nyní nejvíc trápí fakt, že nemají dostatek peněz na zaplacení stravného a školkovného pro svého Danečka. A protože se nemají na koho jiného obrátit, prosí o pomoc vás.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě