Školné v ZUŠ pro Reného a Patrika

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

školné v ZUŠ na školní rok 2019/2020

Obrázek daru
Eva  Šuterová
Patron příběhu

Eva Šuterová

vedoucí nízkoprahového zařízení pro mládež

Komentář patrona

Reného i Patrika znám osobně, spolupracuji s celou jejich rodinou. Kluci jsou velmi šikovní, pilní a svým rodičům dělají radost. Chlapci pravidelně docházeli do našeho nízkoprahového zařízení, kde navštěvovali hudební kroužek. Zpříjemňovali nám tak den hrou na keyboard a saxofon a zároveň se připravovali na výuku na ZUŠ. Pak se bohužel museli kvůli špatné bytové situaci odstěhovat. Dnes bydlí v sociálně vyloučené lokalitě. Matka s otcem jsou nezaměstnaní, ale intenzivně svoji situaci řeší. Rodina s osmi dětmi zatím žije ze sociálních dávek. Protože se nacházejí ve finanční tísni, nemohou si dovolit uhradit chlapcům školné v základní umělecké škole. Byla by nesmírná škoda, kdyby chlapci nemohli školu dále navštěvovat, proto jsem se rozhodla jim pomoci jako patronka jejich příběhu. Podpořit tyto dva chlapce má totiž opravdu smysl.

Společně jsme vybrali
celou částku 8,600 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Hudebně nadaní bráškové a jejich příběh

René (16 let) a Patrik (11 let) jsou hudebníci tělem i duší. Oba dva pravidelně docházejí do základní umělecké školy, kde se věnují hře na keyboard, a to s výbornými výsledky.

René je snaživý, na hru na keyboard se dokonale soustředí. Má také neobyčejně milé a slušné vystupování na veřejnosti, což potvrdí všichni, kteří ho viděli někde vystupovat. René totiž často doprovází studenty na akcích školy, dokonce hrál i na adventním koncertě v kostele Sv. Václava v Ostravě. Prezentuje se ale také v souborové a komorní hře. V letošním školním roce navíc začal studovat hru na kontrabas a podle paní učitelky mu to jde výborně.

Patrik, který si ke hře na keyboard letos přidal i hru na saxofon, je také moc šikovný. Hudbu má upřímně rád a věnuje jí veškerý svůj volný čas. Zatím ještě nemá předepsanou hru ve větším souboru, už se o ni ale začal zajímat a dobrovolně na ni společně s Reném dochází.

René a Patrik bydlí se svými rodiči v sociálně vyloučené lokalitě. Rodiče se o své děti výborně starají, dohlížejí na to, aby si plnily své povinnosti, po škole je vyzvedávají a doprovází domů. Jsou také vděčnými diváky na všech koncertech školy a váží si toho, že jejich synové mohou základní uměleckou školu navštěvovat. Aby však mohli kluci chodit hrát i v příštím školním roce, potřebují rodiče sehnat peníze na školné. Obrátili se proto na Patrona dětí.

Pomozme nadějným hudebníkům k tomu, aby mohli i nadále rozvíjet svůj talent.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě