Školné ve speciální škole pro Markétku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

školné na specializované základní škole

Obrázek daru
Mgr. Barbora  Straková
Patron příběhu

Mgr. Barbora Straková

školní psycholožka

Komentář patrona

Markétka navštěvuje základní školu, kde působím jako školní psycholog. Pravidelně se setkáváme při společných konzultacích a také ve výuce. Protože je Markétka velmi otevřená a kontaktní, dobře se nám spolu povídá.

Markétka žije v domácnosti s otcem, potýká se s absencí matky, chybí jí jistoty a sebedůvěra. Matka již delší dobu neplní svou mateřskou roli, nedokáže si poradit se svým životem.

Škola je pro Markétku jedním z míst, kde se cítí bezpečně a jistě. Naše základní škola se zaměřuje na vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a speciálními vzdělávacími potřebami. Markétka má velmi hezký vztah s třídní učitelkou i dětmi ve třídě. Nachází tu podporu v nelehké situaci, všichni znají příběh její rodiny. Vzhledem k diagnostikované vývojové dysfázii a specifickým poruchám učení je Markétčino zařazení na specializovanou soukromou základní školu dobrým řešením. V běžné základní škole by patrně nebyl prostor na tak individuální přístup nejen ve výukových tématech. Školné na jeden školní rok je na tatínkův rozpočet vysoký. Velmi mu ale záleží, aby Markétka mohla školu nadále navštěvovat.

Společně jsme vybrali
celou částku 35,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Aby Markétka mohla dál chodit do školy, kde se cítí dobře

Markétku potkala v jejím životě smutná věc. Žije bez maminky, která dlouhodobě bere drogy a neví si rady se svým životem. Markétka má ale prima tatínka, který se jí snaží podporovat a vychovat z ní soběstačnou slečnu.

Markétka má vrozenou poruchu postihující vývoj řeči. Naštěstí s tátou našli speciální školu, kde s tímto hendikepem dokáží pracovat. Navíc ve škole pracují psychologové a pedagogové, ke kterým má Markéta důvěru, rozumí si se spolužáky. Cítí se tam zkrátka dobře. Jenže škola je soukromá a musí se tedy platit.

Přechod do jiné školy by pro Markétku znamenal velké znejištění, propad do nejistoty a ztrátu již tak chatrného sebevědomí, které jí v její současné škole pomáhali a pomáhají budovat.

Proto se Markétčin tatínek obrátil na projekt Patron dětí s prosbou o pomoc s placením školného.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě