Školní pomůcky pro Sandru

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

školní potřeby pro 8. ročník ZŠ; dar zajišťuje Mall.cz

Obrázek daru
Bc. Lenka  Mazáčková
Patron příběhu

Bc. Lenka Mazáčková

kurátorka pro mládež

Komentář patrona

Sandru vedu v evidenci oddělení prevence a kurátorské činnosti od roku 2016, kdy se společně se svým bratrem začali dopouštět drobného záškoláctví. S dětmi jsem byla i na preventivním programu, který pořádá naše město. Matka je v současné době bez pracovního poměru, její finanční příjmy jsou velmi nízké. Má požádáno o dávky hmotné nouze, ale doposud jí nebyly přiděleny. Vzhledem k finanční tísni se rodina dostala do problémů i s placením záloh na plyn. Sandra teď potřebuje nové školní pomůcky, které jí pomohou zapadnout do kolektivu nových spolužáků. V nové škole, kam se moc těší, může začít znovu, s čistým štítem.

Společně jsme vybrali
celou částku 2,820 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Aby měla Sandra v nové škole vše potřebné

Třináctiletá Sandra se s životem zatím docela pere. Když jí byly 4 roky, zemřel její tatínek. Od té doby se o ni a jejího brášku stará maminka sama. Sandra se bohužel v pubertě, stejně jako spousta dalších nešťastných dětí, chytla nesprávné party. Začalo to kouřením, pozdními příchody domů a záškoláctvím. Díky pomoci OSPODu a kurátorek se teď ale mamince daří situaci zvládat. Vzhledem k Sandřiným problémům však maminka společně s výchovnou poradkyní usoudily, že bude lepší, když Sandra opustí velkou městskou školu a začne navštěvovat školu s menším kolektivem. Sandru tak čeká nástup do vesnické školy.

Pro maminku je celá situace hodně těžká. Celý život tvrdě pracovala, aby svým dětem dopřála vše, co potřebují. V důsledku toho pak ale neměla příliš volného času, který by se svými dětmi mohla trávit. Nedávno bohužel o práci přišla, ale aktivně si hledá jinou. Rodina se tak ocitla v těžké finanční tísni, maminka však nepochybuje o tom, že se to zlepší. Jen teď musí překonat nelehké období.

S příchodem nového školního roku bude potřeba obstarat dětem školní pomůcky. Maminka má obavu, aby se spolužáci v nové škole Sandře neposmívali kvůli tomu, že nemá adekvátní pomůcky. Byla by totiž moc ráda, kdyby mohla Sandra v nové škole začít znovu a lépe. Aby měla šanci najít si kamarády a nebylo na ni už od začátku nahlíženo jako na „chudou holku“. Protože maminka nemá podporu širší rodiny, rozhodla se požádat o pomoc Patrona dětí. Pomozme tak Sandře k tomu, aby svůj nový školní rok zahájila připravená a vybavená.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě